25/02/2022
75,636 Lượt xem

Đáp án full test LC+RC ETS 2022 mới nhất

ETS: viết tắt Educational Testing Service (Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ) là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hoạt động vì sự tiến bộ và công bằng giáo dục thông qua việc nghiên cứu và biên soạn các chương trình kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ với quy mô lớn, trong đó có các bài thi được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới như TOEFL, TOEIC, GRE, SAT. Chính vì vậy, bộ sách ETS TOEIC phát hành chắc chắn là những tài liệu chất lượng để bạn có bộ đề thi TOEIC tốt nhất!

Trong bài viết này chuyendetienganh.com sẽ gửi tới các bạn bộ đáp án mới nhất của cuốn sách ETS 2022

Đáp án ETS 2022 Test 1

Đáp án ETS 2022 Test 2

Đáp án ETS 2022 Test 3

Đáp án ETS 2022 Test 4

Đáp án ETS 2022 Test 5

Đáp án ETS 2022 Test 6

Đáp án ETS 2022 Test 7

Đáp án ETS 2022 Test 8

Đáp án ETS 2022 Test 9

Đáp án ETS 2022 Test 10

Tham khảo đáp án chi tiết ETS các năm khác tại đây: