banner

Bài viết

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn tiếng Anh các tỉnh trên toàn Quốc năm 2023

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn tiếng Anh các tỉnh trên toàn Quốc năm 2023

06/07/2023
7,506 Lượt xem
Đáp án full test LC+RC ETS 2022 mới nhất

Đáp án full test LC+RC ETS 2022 mới nhất

25/02/2022
77,110 Lượt xem
Tổng hợp trọn bộ giải chi tiết ETS 2020 RC đầy đủ nhất PDF

Tổng hợp trọn bộ giải chi tiết ETS 2020 RC đầy đủ nhất PDF

23/12/2021
6,176 Lượt xem
Cách dùng một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, get

Cách dùng một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, get

21/10/2021
2,154 Lượt xem
Cách dùng there is, there are

Cách dùng there is, there are

20/10/2021
2,353 Lượt xem
Cách dùng quán từ xác định "The"

Cách dùng quán từ xác định "The"

19/10/2021
2,217 Lượt xem
Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

19/10/2021
2,373 Lượt xem
Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

18/10/2021
2,769 Lượt xem
Cấu trúc chung của một câu tiếng Anh mà bạn cần biết

Cấu trúc chung của một câu tiếng Anh mà bạn cần biết

15/10/2021
2,569 Lượt xem
Câu hỏi Yes/ No Question

Câu hỏi Yes/ No Question

25/07/2021
3,612 Lượt xem
Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

25/07/2021
2,587 Lượt xem
Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

25/07/2021
2,896 Lượt xem
Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

25/07/2021
2,582 Lượt xem
Câu hỏi phức - Embedded question

Câu hỏi phức - Embedded question

25/07/2021
4,373 Lượt xem
Câu hỏi đuôi - Tag question

Câu hỏi đuôi - Tag question

25/07/2021
2,693 Lượt xem
Câu phủ định - Negative sentence

Câu phủ định - Negative sentence

25/07/2021
1,628 Lượt xem
 Câu ước với WISH

 Câu ước với WISH

25/07/2021
1,721 Lượt xem
Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence

Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence

25/07/2021
1,976 Lượt xem
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

25/07/2021
2,066 Lượt xem
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II

25/07/2021
2,052 Lượt xem