banner

Bài viết

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn tiếng Anh các tỉnh trên toàn Quốc năm 2023

Tổng hợp 100 đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn tiếng Anh các tỉnh trên toàn Quốc năm 2023

06/07/2023
7,227 Lượt xem
Đáp án full test LC+RC ETS 2022 mới nhất

Đáp án full test LC+RC ETS 2022 mới nhất

25/02/2022
75,636 Lượt xem
Tổng hợp trọn bộ giải chi tiết ETS 2020 RC đầy đủ nhất PDF

Tổng hợp trọn bộ giải chi tiết ETS 2020 RC đầy đủ nhất PDF

23/12/2021
5,895 Lượt xem
Cách dùng một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, get

Cách dùng một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, get

21/10/2021
1,970 Lượt xem
Cách dùng there is, there are

Cách dùng there is, there are

20/10/2021
2,126 Lượt xem
Cách dùng quán từ xác định "The"

Cách dùng quán từ xác định "The"

19/10/2021
2,019 Lượt xem
Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

19/10/2021
2,172 Lượt xem
Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

18/10/2021
2,588 Lượt xem
Cấu trúc chung của một câu tiếng Anh mà bạn cần biết

Cấu trúc chung của một câu tiếng Anh mà bạn cần biết

15/10/2021
2,373 Lượt xem
Câu hỏi Yes/ No Question

Câu hỏi Yes/ No Question

25/07/2021
3,346 Lượt xem
Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

25/07/2021
2,385 Lượt xem
Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

25/07/2021
2,735 Lượt xem
Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

25/07/2021
2,333 Lượt xem
Câu hỏi phức - Embedded question

Câu hỏi phức - Embedded question

25/07/2021
4,087 Lượt xem
Câu hỏi đuôi - Tag question

Câu hỏi đuôi - Tag question

25/07/2021
2,489 Lượt xem
Câu phủ định - Negative sentence

Câu phủ định - Negative sentence

25/07/2021
1,501 Lượt xem
 Câu ước với WISH

 Câu ước với WISH

25/07/2021
1,542 Lượt xem
Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence

Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence

25/07/2021
1,757 Lượt xem
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

25/07/2021
1,899 Lượt xem
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II

25/07/2021
1,860 Lượt xem