Đề thi Online

Bài viết mới

Đáp án Full Test LC + RC ETS 2018 chuẩn nhất

Lượt xem: 7416 | 23:45 20/08/2020

High quality/high in quality

Lượt xem: 484 | 23:54 22/07/2020

Tắm mưa Tiếng Anh là gì

Lượt xem: 950 | 23:54 22/07/2020

Cách dùng cấu trúc It’s (high) time

Lượt xem: 558 | 23:53 22/07/2020


Tên gọi và ý nghĩa của các ký tự đặc biệt trong Tiếng Anh

Cùng tìm hiểu cách đọc cũng như ý nghĩa các ký tự đặc biệt trong Tiếng Anh nhé, @ # $ % ^^ & * vân vân và mây mây

Lượt xem: 536 | 23:53 22/07/2020

Phân biệt và cách sử dụng Most/ Most of/ Almost/ Mosly trong Tiếng Anh đầy đủ và chi tiết nhất

Phân biệt và giải thích cụ thể cách dùng và ví dụ các cụm từ most, most of, almost, mostly trong Tiếng Anh | Blog học từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh

Lượt xem: 486 | 23:53 22/07/2020

Phân biệt và cách sử dụng OUTDO và OVERDO trong Tiếng Anh

Hỏi đáp Tiếng Anh | Blog học Tiếng Anh với nhiều bài luyện nghe ngắn hiệu quả | Tải tài liệu miễn phí | Tải sách Audible miễn phí

Lượt xem: 432 | 23:53 22/07/2020

Phân biệt Crocodile và Alligator trong Tiếng Anh? Con nào mới là cá sấu?

Phân biệt sự khác nhau giữa Crocodile và Alligator? Hai loại cá sấu này có đặc điểm gì khác nhau?

Lượt xem: 390 | 23:53 22/07/2020

Phân biệt Cheetah (Báo săn) và Leopard (Báo hoa mai)

Phân biệt sự khác nhau giữa Cheetah và Leopard trong Tiếng Anh. Hai loại báo này có đặc điểm khác nhau nào.

Lượt xem: 774 | 23:53 22/07/2020

Nửa quả táo trong Tiếng Anh là 0.5 apple hay 0.5 apples?

Hỏi đáp Tiếng Anh | Blog học Tiếng Anh với nhiều bài luyện nghe ngắn hiệu quả | Tải tài liệu miễn phí | Tải sách Audible miễn phí

Lượt xem: 536 | 23:53 22/07/2020

Nghĩa và cách dùng của on my side/at my side/by my side trong Tiếng Anh

Hỏi đáp Tiếng Anh | Blog học Tiếng Anh với nhiều bài luyện nghe ngắn hiệu quả | Tải tài liệu miễn phí | Tải sách Audible miễn phí

Lượt xem: 768 | 23:53 22/07/2020

Nói “According to me” có CHUẨN Tiếng Anh không?

According to me trong Tiếng Anh có đúng không? Blog học Tiếng Anh với nhiều bài luyện nghe ngắn hiệu quả | Tải tài liệu miễn phí | Tải sách Audible miễn phí

Lượt xem: 521 | 23:53 22/07/2020

Phân biệt In regard to, with regard to và as regards

Hỏi đáp Tiếng Anh | Blog học Tiếng Anh với nhiều bài luyện nghe ngắn hiệu quả | Tải tài liệu miễn phí | Tải sách Audible miễn phí

Lượt xem: 1123 | 23:53 22/07/2020

1 Trillion có bao nhiêu số 0?

1 Trillion có 12 hay 18 chữ số 0? Tổng hợp những đơn vị số trong Tiếng Anh: Thousand, Million, Trillion, Quadrillion

Lượt xem: 1091 | 23:53 22/07/2020