Đề thi Online

Bài viết mới

Câu hỏi Yes/ No Question

Lượt xem: 397 | 18:34 25/07/2021

Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

Lượt xem: 246 | 18:34 25/07/2021

Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

Lượt xem: 177 | 18:34 25/07/2021

Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Lượt xem: 241 | 18:34 25/07/2021

Câu hỏi phức - Embedded question

Lượt xem: 306 | 18:34 25/07/2021

Câu hỏi đuôi - Tag question

Lượt xem: 251 | 18:34 25/07/2021

Câu phủ định - Negative sentence

Lượt xem: 244 | 18:34 25/07/2021

 Câu ước với WISH

Lượt xem: 232 | 18:34 25/07/2021


Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) - Cleft sentence

Câu nhấn mạnh là một dạng câu giúp người sử dụng nhấn mạnh vào các thành phần khác nhau trong câu. Bài viết cung cấp những quy tắc cơ bản để sử dụng thành thạo cấu trúc nhấn mạnh (hay còn gọi là câu chẻ) trong tiếng Anh.

Lượt xem: 243 | 18:34 25/07/2021

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

Cách chia động từ là một ngữ pháp khá khó trong phần ngữ pháp tiếng Anh bởi tính bất quy tắc của các trường hợp đặc biệt. Bài viết này hướng dẫn cụ thể các trường hợp đặc biệt khi động từ chia theo các chủ ngữ đặc biệt cần nhớ, giúp ích cho các bạn trong các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh.

Lượt xem: 315 | 18:34 25/07/2021

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II

Cách chia động từ là một ngữ pháp khá khó trong phần ngữ pháp tiếng Anh bởi tính bất quy tắc của các trường hợp đặc biệt. Bài viết này hướng dẫn cụ thể các trường hợp đặc biệt khi động từ chia theo các chủ ngữ đặc biệt cần nhớ, giúp ích cho các bạn trong các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh.

Lượt xem: 357 | 18:34 25/07/2021

Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề tính từ (whom/which)

Thêm một giới từ vào trước đại từ quan hệ là một trong những quy tắc cần nhờ khi làm các bài tập liên quan đến mệnh đề quan hệ Bài viết hướng dẫn cách thêm giới từ vào đằng trước whom và which.

Lượt xem: 136 | 18:34 25/07/2021

Cách dùng mệnh đề quan hệ cơ bản - Relative clause

Mệnh đề quan hệ được sử dụng để bổ nghĩa hoặc thay thế cho một thành phần trong câu. Bài viết giới thiệu cách sử dụng cũng như các quy tắc về mệnh đề quan hệ.

Lượt xem: 164 | 18:34 25/07/2021

Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần I) 

Đảo ngữ là một trong những cấu trúc nhấn mạnh thông dụng trong tiếng Anh. Bài viết cung cấp cấu trúc cũng như quy tắc cần nhớ của một số dạng đảo ngữ đặc biệt trong tiếng Anh.

Lượt xem: 252 | 18:34 25/07/2021

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2

Bài viết cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng và bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2. Nhằm giúp các bạn nắm được kiến thức, vận dụng làm bài tập để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh.

Lượt xem: 210 | 18:34 25/07/2021

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 

Bài viết cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng và bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1. Nhằm giúp các bạn nắm được kiến thức, vận dụng làm bài tập để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh.

Lượt xem: 142 | 18:34 25/07/2021

Cách đổi các thì trong câu bị động

Bài viết thống kê chi tiết cách đổi các thì từ câu chủ động sang câu bị động. Giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng, vận dụng vào làm bài tập.

Lượt xem: 153 | 18:34 25/07/2021

Các trường hợp đặc biệt của câu bị động - Passive voice

Bị động là một dạng bài tập trọng tâm trong các bài kiểm tra cũng như các kì thi. Bài viết cung cấp những trường hợp đặc biệt của dạng bài tập bị động, giúp người học phân biệt và sử dụng thành thạo hơn mảng ngữ pháp này.

Lượt xem: 223 | 18:34 25/07/2021