Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

1458 | 23:54 18/10/2021

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Website, hiện nay Admin mới lập một kênh YouTube chuyên về Tiếng Anh để phục vụ cho các bạn học tập tốt hơn. Các bạn vui lòng dành ít phút truy cập kênh tại đây và ấn Subscribe để Admin có động lực ra thêm các video chất lượng hơn nhé, cảm ơn các bạn!!

Cùng chuyendetienganh.com tìm hiểu về khái niệm danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun)

Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, ...

Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều.

Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" ... (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì... đếm được. VD: one glass of milk - một cốc sữa).

Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ...

Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.

Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó.

This is one of the foods that my doctor wants me to eat.

Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được.

You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN
a(n), the, some, any the, some, any
this, that, these, those this, that
none, one, two, three,... None
many
a lot of
a [large / great] number of
(a) few
fewer... than
more....than
much (thường dùng trong câu phủ định, câu hỏi)
a lot of
a large amount of
(a) little
less....than
more....than
Một số từ không đếm được nên biết:

sand money information physics
food news air mathematics
meat measles (bệnh sởi) mumps (bệnh quai bị) politics
water soap economics homework
Note: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó.

Tải bản pdf đầy đủ tại đây

Xem thêm: Cách dùng quán từ "a" và "an"

Từ khóa:Bài viết liên quan

Tài liệu tải nhiều

Pass giải nén: chuyendetienganh.com