19/10/2021
2,373 Lượt xem

Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

Cùng chuyendetienganh.com tìm hiểu về cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

Dùng a với:

Dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,...

Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp)

Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen.

Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one
thousand.

Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).

Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.

Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day.

Dùng An với:

Quán từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

  • Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object
  • Một số từ bắt đầu bằng u, y: an uncle, an umbrella
  • Một số từ bắt đầu bằng h câm: an heir, haft an hour
  • Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P

Tải bản pdf đầy đủ tại đây

Xem thêm: Cách dùng quán từ xác định The