Đáp án chi tiết bộ đề ETS 2020 RC (Test 5 - Part 5, 6)

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

Đáp án + lời giải chi tiết Test 5 - Part 5, 6 ETS 2020 RC. Bài viết này chuyendetienganh.com xin gửi tới các bạn đáp án + giải thích chi tiết Test 5 - Part 5, 6 trong bộ đề ETS 2020 RC.

Part 5:

Câu Đáp án Giải thích Dịch
101 A Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Yêu cầu
B. Cư xử
C. Sử dụng
D. Thăm

Nhân viên giám sát yêu cầu chúng
tôi rửa bát trước khi rời khỏi bếp
102 B Cần điền một danh từ
A. Certify (v)
B. Certificate (n)
C. Certifiable (adj)
D. Certifiably (adv)
Nếu khách hàng mất chứng nhận
bảo hành gốc của họ, họ có thể tải
bản mới từ trên website.
103 D District là không gian lớn, sử dụng giới

từ IN

Chi nhánh Portview của chúng tôi
được đặt vị trí ở quận thương mại
trung tâm, giữa Đại lộ Burnside và
phố Everett
104 C Cần sử dụng động từ ở dạng quá khứ dựa

vào các yếu tố khác trong câu
 C: knew

Không nhân viên nào biết
Mr.Annan đã lên kế hoạch nghỉ
hưu vào cuối năm
105 B Cần sử dụng tính từ sở hữu trước danh từ

“chance”

Ứng tuyển vào Joneston Stores
hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội của
bạn được tham gia vào đội ngũ bán
hàng tuyệt vời
106 D Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng:
A. Khả thi
B. Thường xuyên
C. Đóng
D. Cao hơn

Nhân viên đủ điều kiện nhận được
lương cao hơn nếu họ hoàn thành
một khóa học marketing đặc biệt
 Be eligible for N/ V-ing: đủ
tư cách, đủ điều kiện cho ...
107 B ... her most commercially (adv) ... book

(n)
 Cần một tính từ được bổ nghĩa
bởi trạng từ commercially

Keeping the deal, quyển mới nhất
của Jan Butler về phương pháp
quản trị, là quyển sách thành công
nhất về mặt thương mại cho đến
bây giờ
108 B Cần một danh từ chỉ người, dựa vào
nghĩa của từ để chọn đáp án đúng:
A. Accessory: phụ kiện
B. Associate: cộng tác viên
C. Faculty: ngành, bộ phận
D. Formula: công thức
Đưa tấm bưu thiếp này cho một
cộng tác viên bán hàng của chúng
tôi ở bất cứ cửa hàng nào để nhận
được thẻ quà tặng 5 bảng
109 A Dựa vào nghĩa và dạng từ để chọn đáp
đúng -> cần tính từ bổ nghĩa cho
renovations
A. Multiple (adj) nhiều
B. Multiply (v) nhân lên
C. Multiples (n) bội số
D. Multiplied (adj) đã nhân lên
 A là đáp án phù hợp nhất
Trung tâm thương mại Lakeside đã
trải qua nhiều sự cải tiến trong thập
kỷ vừa rồi.
110 B Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án đúng
A. Người buôn bán
B. Tình nguyện viên
C. Thiết bị
D. Trụ sở
 Cần chọn danh từ chỉ đối tượng
có thể được quản lý và tuyển
dụng -> B
Có một cuộc họp bắt buộc ngày hôm nay cho tất cả mọi người lien
quan đến việc quản lý hoặc tuyển
dụng tình nguyện viên
111 B May 1 onward -> ngày 1 tháng 5 trở đi
 Cần dùng giới từ phù hợp: from
Hệ thống bus Smeeville sẽ chỉ chấp
nhận thẻ Rove Fare từ ngày 1 tháng
5
112 A Cần một trạng từ với nghĩa phù hợp: có

thể hiểu được
 A

Chuyển địa điểm vì công việc có
thể hiểu được là một quyết định
khó khăn, nhưng nó cũng đáng làm.
113 D Cần động từ ở dạng quá khứ (last week). Tuần trước Tập đoàn Parmax dàn
xếp một bất đồng với đối thủ chính
của họ, liên quan đến xâm phạm
bằng sáng chế.
114 D Cần một trạng từ để bổ sung thông tin

cho động từ “increased”

Hệ thống đóng chai sữa được nâng
cấp của Khoury Dairy đã tăng đều
đặn năng suất của nhà máy
Tallahassee
115 B A single ... -> cần một danh từ số ít Máy xay Rinka 2000 đã không
nhận được một lời phàn nàn nào
trên trang diễn đàn New Products
116 C Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án đúng
Companies -> cần chọn giới từ dùng với
danh từ số nhiều: among
Sau khi kêu gọi được 45 triệu đô năm ngoái, Yamamoto
Technologies bây giờ là một trong
những công ty được góp vốn nhiều
nhất của Seattle.
117 B Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Có thể cho phép được
B. Thêm
C. Không hứng thú
D. Bao gồm

Deangelo’s Delights quá phổ biến
nên người chủ mở thêm hai hiệu
bánh nữa
118 D Dựa vào nghĩa của từ và câu để chọn đáp

án đúng
A. Trừ khi
B. Thay vì
C. Giả sử
D. Sau khi

Bếp trưởng Octavia Farina tiếp
quản nhà hàng Fratelli’s Restaurant
sau khi bếp trưởng cũ rời đi để mở
nhà hàng mới.
119 C Cần một danh từ làm tân ngữ đứng sau

động từ “increasing”

Giám đốc của Wingstom Foods
khen Ms. Weiss vì đã tăng sản
lượng
của bộ phận làm bánh
120 C Cần sử dụng đại từ phản thân để nhấn

mạnh theo nghĩa của câu

Greg Owens, người sáng lập công
ty đa quốc gia Hermes Taxi
Service, từng chính là người lái taxi.
121 D Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án đúng
A. Adjustments: sự điều chỉnh
B. Endorsements: sự tán thànhC. Computations: sự tính toán
D. Expectations: sự kỳ vọng

Starlight Theaters tự hào giới thiệu
doanh thu kỷ lục cho quý 3, vượt xa
những kỳ vọng.
122 A Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Whichever: Cái nào
B. However: Dù thế nào
C. Everyone: Mọi người
D. Much: nhiều

Nhân viên có thể tham dự một
trong những buổi hội thảo, cái nào
có vẻ hấp dẫn nhất
123 A Dựa vào nghĩa của câu, cần một liên từ
chỉ nguyên do -> given (=because of).
kỹ năng thương thảo tốt, Marie
Russel được làm đại diện bán hàng
hàng đầu của công ty Sanwa
124 A Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Ẩn danh
B. Ước lượng
C. Rõ rang
D. Kiên nhẫn

Một hộp gợi ý được khóa sẽ cho
phép nhân viên gửi phản hồi đến
ban quản lý một cách ẩn danh.
125 D Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Đầu tư
B. Cạnh tranh
C. Tham gia
D. Quảng bá

Một chiến lược mới đang được phát
triển để quảng bá sản phẩm của
chúng ta quyết liệt hơn ở nước
ngoài.
126 D Cần V-ing bắt đầu mệnh đề phụ nói về
hành động chủ động của chủ ngữ (“Thị trưởng Owen)
Bình luận về dự án tái tạo thành
phố đang diễn ra, Thị trưởng Owen  hứa rằng cư dân sẽ hài lòng với kết

quả.

127 B Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án
đúng, cần chọn một trạng từ mang nghĩa
tiêu cực
A. To lớn
B. Không may
C. Tình cờ
D. Khổng lồ
Thật không may, sửa chữa đường
ống nước của tòa nhà Moffett sẽ
tốn kém
128 A Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Toàn bộ
B. Hệ thống
C. Nhận thức
D. Ước tính

Bài phát biểu của CEO sẽ được thu
âm toàn bộ và sẽ được cung cấp
cho nhân viên nào không thể tham
gia buổi họp.
129 D Dựa vào nghĩa của từ và vế sau của câu

để chọn đáp án đúng
A. Tai nạn
B. Trùng hợp
C. Dốc
D. Đột xuất

Đường ở phía đông nam của núi
thường được đóng đột xuất vì bão
thường xảy ra mà không có cảnh
báo.
130 A Cần một liên từ để kết nối hai đối tượng

của câu
A. cũng như
B. hơn tất cả
C. them vào (không chọn được vìthiếu “to”)
D. trong trường hợp

Làm ơn. đệ trình số giờ của bạn
cũng như bất cứ báo cáo chi phí
liên quan đến công việc nào trước
thứ 6

Part 6:

Câu Đáp án  Giải thích Dịch
131 C Dựa vào thông tin những câu xung quanh
 cần động từ ở thì tương lai
Tòa nhà sẽ được đóng trong một ngày
132 D Câu mang vai trò giải nghĩa chi tiết hơn

cho câu trước đó
 chọn từ có nghĩa phù hợp
A. Trong trường hợp đó
B. Đều đặn
C. Thay vì
D. Cụ thể

Trong lúc cắt điện, hệ thống chiếu
sáng khẩn cấp sẽ được nâng cấp.
Cụ thể, tất cả bảng mạch sẽ được
thay thế để đồng thuận với quy
chuẩn an toàn hiện nay
133 D Dựa vào nghĩa của từ và câu để chọn đáp

án đúng
A. Trong
B. Trên
C. Không có
D. Trước khi

Trước khi rời văn phòng thị chính
thành phố vào thứ năm, làm ơn
ngắt kết nối tất cả máy tính để bàn,
server không dây và những thiết bị
máy tính khác
134 A Cần chọn một câu liên quan đến vế trước và nội dung chung của cả đoạn

.. Hơn nữa, nhân viên được yêu cầu
cất dọn tất cả đồ cá nhân trong bếp.
Bất cứ đồ nào còn sót lại sẽ bị loại
bỏ
.
135 A Các câu sau nói về sự đa dạng các phòng
để phục vụ các quy mô tiệc khác nhau
(15 people, 40 people, 60 people ...)
 A là đáp án phù hợp nhất
Chúng tôi cung cấp những môi
trường khác nhau phụ thuốc vào
quy mô của bữa tiệc.
136 C Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Lo lắng
B. Chính xác
C. Lý tưởng
D. Tối thượng

Để ví dụ, sân trong của chúng tôi
có thể chứa tới 15 người. Khu vực
này lý tưởng cho những buổi tụ
họp nhỏ
137 A Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Cuộc hội họp
B. Nơi xảy ra
C. Bộ sưu tập
D. Phương pháp

Khu vực sảnh của chúng tôi có thể
chứa tới 40 người. Nó phù hợp nhất
với những cuộc hội họp thân mật
138 B Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ

design.

Hơn nữa, chúng tôi có thể dễ dàng
thiết kế thực đơn bữa trưa hoặc bữa
tối dựa theo những yêu cầu chi tiết
của bạn.
139 A Cần động từ ở thời quá khứ dựa vào
những câu khác trong đoạn
Hơn nữa, những người đạp xe đã bị
bắt
chia sẻ đường phố hẹp với ô tô
và xe tải, tăng những lo ngại về sự
an toàn.
140 D Cần trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “be

placed”

Với giải pháp chia sẻ xe đạp, các
trạm xe đạp sẽ được đặt một cách chiến lược ở 8 địa điểm trong
Taylorsville.
141 C Dựa vào nghĩa của câu, cần tìm một phó
từ để mở rộng một mục đích khác của dự
án trong bài.
Một mục đích quan trọng của giải
pháp này là làm giảm tình hình
thiếu chỗ đỗ xe ở khu vực thị trấn.
Hơn nữa, tôi muốn khuyến khích
cư dân địa phương dành nhiều thời
gian ở ngoài hơn và tận hưởng thị
trấn tươi đẹp của chúng ta.
142 D Dựa vào nghĩa của câu để chọn đáp án

đúng.

Ông ấy dự tính các trạm xe đạp
sẽ sẵn sàng được sử dụng vào
tháng 4 tiếp theo.
143 C Dựa vào các câu xung quanh, câu còn
thiếu cần liên quan đến sự thay đổi.
Klok Financial đã cập nhật tài liệu
hướng dẫn nhân viên. Đây là sự
thay đổi đầu tiên trong 10 năm.
144 A Dựa vào nghĩa của từ và câu sau để chọn

đáp án đúng
A. Sửa lại
B. Xóa
C. Bàn luận
D. Thông báo

Các hướng dẫn đi lại cũng sẽ được sửa lại. Quy trình bồi hoàn sau
chuyến đi bây giờ sẽ hiệu quả hơn.
145 D Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. Tóm tắt
B. Mặt khác
C. Sự thật là

D. Ngay sau đó

Tất cả nhân viên sẽ phải tham dự
một buổi phổ biến thông tin về chin
sách. Ngay sau đó, nhân viên sẽ
được yêu cầu ký một đơn ghi nhận
rằng họ đã nhận, đọc và hiểu những thông tin trong tài liệu hướng dẫn và chấp nhận những điều khoản.
146 A Cần “to-V” làm mục đích của “arrange

with your manager”

Hãy sắp xếp với quản lý của bạn để
tham gia
một trong các buổi.

Nguồn: Bảo Thư


Từ khóa

Bình luận