Câu hỏi:

Nói “According to me” có CHUẨN Tiếng Anh không?

Trả lời:

Trong  Tiếng Anh, “According to” là cấu trúc thường được sử dụng khi nói về ý kiến của ai đó, hoặc những điều ai đó/cái gì đã từng đề cập.

Ví dụ:

  • According to her, there were some mistakes in the report. (Theo cô ấy, có một số lỗi trong bản báo cáo)
  • According to the rules, no one is allowed to leave before 3 p.m. (Theo quy định thì không ai được rời đi trước 3 giờ chiều)
  • According to Jim, all the papers should be submitted by Monday. (Theo những gì Jim nói thì tất cả các tài liệu nên được nộp trước ngày thứ Hai)

Theo sau “According to” có thể là danh từ hoặc đại từ (her, the rules, Jim). Câu hỏi thú vị được đặt ra là, khi diễn tả ý kiến cá nhân của một người, “According to me” có đúng không?

Xét về mặt ngữ pháp, “According to me” là cấu trúc hoàn toàn đúng, không có gì sai. Tuy nhiên, cấu trúc này, đối với người bản ngữ, nghe khá là kỳ quặc và thiếu tự nhiên.

Cấu trúc trên không sai, tuy nhiên gần như không một người bản ngữ nào sử dụng cả, chính vì thế, chúng ta cũng nên dùng. Thay vì sử dụng “According to me” để diễn tả ý kiến cá nhân, chúng ta còn vô số cấu trúc hay ho khác với nghĩa tương tự:

  • In my opinion, …
  • From my point of view, …
  • From my viewpoint, …
  • As I said, …
  • As far as I’m concerned, …

Kết luận: đừng sử dụng “According to me” bạn nhé.

From english-learning.net with LOVE!