Phân biệt Apply to, apply for và apply with trong Tiếng Anh

Cùng tìm hiểu và phân biệt cách sử dụng apply to/apply for/ apply with nha

Trong quá trình học Tiếng Anh, chắc hẳn đôi lần bạn gặp apply to, apply forapply with nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ sự khác nhau giữa những cụm từ này? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

APPLY TO

Đây là cụm từ được dùng khi bạn đăng ký/ nộp đơn cho một trường hoặc công ty nào đó. Vì thế hiểu nôm na là apply to sẽ thường đi với một nơi chốn nào đó, hoặc bộ phận sẽ xử lý đơn đăng ký của bạn.

  • I think you should apply to a Business school. (Tớ nghĩ cậu nên đăng ký một trường Kinh Doanh)
  • My sister applied to Google last month, she’ll have an interview tomorrow. (Chị tớ nộp đơn vào Google tháng trước và ngày mai có phỏng vấn)
Phân biệt apply to, apply for, apply with

APPLY FOR
Đây là cách diễn đạt được dùng nếu bạn có ý định muốn đạt được một thứ gì đó. Hiểu nôm na là nộp đơn/ đăng ký để được thứ gì.

  • Apply for a visa/license/passport (Đăng ký xin visa/ bằng/ hộ chiếu)
  • She decided to apply for a new job (Cô ấy đã quyết định nộp đơn xin việc mới)
  • Cusomers can apply for discounted TVs from March to April (Khách hàng có thể đăng ký để mua TV giảm giá từ tháng Ba tới tháng Tư)
Chúng ta cũng cần lưu ý rằng 1 câu dùng apply có thể kết hợp cả to và for để diễn đạt chính xác việc đăng ký đó diễn ra ở đâu/do ai phụ tráchđể đạt được thứ gì.

  • Our school applied to a charitable organization for a grant for this project. (Trường chúng tôi đã làm đơn tới một tổ chức từ thiện để xin tiền cho dự án này)
APPLY WITH
Từ with trong thành ngữ này ngụ ý phương tiện bạn sử dụng để đăng ký/ tham gia.

  • Candidates can apply with our free app. (Ứng viên có thể đăng ký với ứng dụng miễn phí của chúng tôi)
  • You can apply with either a printed form or online form. (Bạn có thể nộp đơn bằng bản in hoặc bản online)

Nguồn: english-learning.net

Từ khóa

Bình luận