Đáp án phần đọc

Đáp án phần nghe

Xem thêm đáp án ETS 2022 Full Test mới nhất tại đây

Tham khảo đáp án chi tiết ETS các năm khác tại đây: