Câu hỏi phức - Embedded question

2666 | 18:34 25/07/2021

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Website, hiện nay Admin mới lập một kênh YouTube chuyên về Tiếng Anh để phục vụ cho các bạn học tập tốt hơn. Các bạn vui lòng dành ít phút truy cập kênh tại đây và ấn Subscribe để Admin có động lực ra thêm các video chất lượng hơn nhé, cảm ơn các bạn!!

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi phức, giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng để vận dụng làm bài tập cũng như giao tiếp tốt.

1. Cấu trúc

 • Câu hỏi phức được xây dựng dựa trên cấu trúc sau:

 S + V (chia theo thì tương ứng)+ question word + S + V(chia theo thì tương ứng)

 • Câu hỏi phức là một câu hỏi sẽ được xây dựng theo cấu trúc sau:

Auxiliary + S + V + question word + S + V?

Giải thích kí hiệu: Xem chi tiết

Lưu ý: 

 • Auxiliary( Trợ động từ): Do/Does, Did, Have/has, Can/could, Will/ would...
 • Question word (Từ để hỏi): What (gì, cái gì), Why (tại sao), When (Khi nào), Who (ai), Where (ở đâu), How (Như thế nào)...
 • Từ để hỏi cũng có thể là một số cụm từ như: How long, How often, How many, Whose, What time...

2. Cách dùng

 • Câu hỏi phức là câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần, nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word) 
 • Động từ ở mệnh đề thứ 2 phải đi sau và chia theo chủ ngữ.
 • Ví dụ:
   
  • I don't know where the meeting will take place. (Tôi không biết cuộc họp sẽ tổ chức ở đâu)
  • Could you tell me What time is it? (Bạn có thể nói giúp tôi mấy giờ rồi không?)

Từ khóa:Bài viết liên quan

Tài liệu tải nhiều

Pass giải nén: chuyendetienganh.com