25/07/2021
966 Lượt xem

Đại từ nhân xưng tân ngữ - Complement pronoun

Bài viết này cung cấp những kiến thức liên quan đến đại từ nhân xưng chủ ngữ. Giúp các bạn phân biệt, lựa chọn sử dụng phù hợp trong giao tiếp và làm bài.

1. Các đại từ nhân xưng tân ngữ

 • me: tôi
 • you: bạn
 • him: anh ấy
 • her: cô ấy
 • it: nó
 • us: chúng tôi
 • them: họ

2. Vị trí của đại từ nhân xưng tân ngữ

 • Đại từ nhân xưng tân ngữ thường đứng sau động từ, trong câu giữ vai trò là tân ngữ.

Ví dụ: They invited us to the party last night (Họ mời chúng tôi đến dự tiệc vào tối qua)

 • Cần phân biệt với đại từ nhân xưng chủ ngữ như sau:
  • Đại từ nhân xưng chủ ngữ chỉ chủ thể của hành động.

Ví dụ: The policeman was looking for him (Cảnh sát đang tìm kiếm anh ấy) (Cảnh sát là chủ thể của hành động tìm kiếm)

  • Đại từ nhân xưng tân ngữ chỉ đối tượng được hành động tác động đến.

Ví dụ: I told her a story (Tôi kể cho cô ấy nghe 1 câu chuyện) (Cô ấy là đối tượng được tác động đến)

Lưu ý: Đằng sau us có thể là một danh từ số nhiều

Ví dụ: The teacher has made a lot of questions for us students. (Giáo viên đặt ra một số câu hỏi cho học sinh chúng tôi)