25/07/2021
2,585 Lượt xem

Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi có chủ ngữ, với từ để hỏi là Who hoặc What.

1. Cấu trúc

Câu hỏi chủ ngữ với từ để hỏi là Who hoặc What có cấu trúc được xây dựng như sau:

Who/ What + V + ...?

Lưu ý:

 • Who: Ai, What: Gì, cái gì.
 • V ở đây được chia ở thì phù hợp.

2. Cách dùng

 • Câu hỏi chủ ngữ với từ để hỏi Who hoặc What là câu hỏi khi muốn biết chủ thể của hành động.
 • Ví dụ:
  • What happened last night?
  • Who opened the door?
  • What did open the door? (Sai)
  • What did happened the door? (Sai)