25/07/2021
801 Lượt xem

Cách sử dụng a number of, the number of

Khi dùng số nhiều của danh từ, chúng ta có thể vận dụng nhiều cách khác nhau, trong đó có dùng "a number of, the number of". Tuy nhiên, nhiều bạn còn dễ nhầm lẫn và cảm thấy lúng túng. Bài viết này giúp các bạn tháo gỡ những khó khăn đó.

1. Cách sử dụng a number of

Khi sử dụng a number of, chúng ta cần ghi nhớ những điều sau:

 • A number of: Một số những...
 • Đi với danh từ số nhiều và động từ đi theo sau nó phải chia ở dạng số nhiều
 • Ví dụ:
  • A number of students are going to the class picnic. (Một số sinh viên sẽ đi cắm trại với lớp)
  • A number of applicants have already been interviewed (Một số người xin việc đã hoàn thành phỏng vấn)

2. Cách sử dụng the number of

Khi sử dụng the number of, chúng ta cần ghi nhớ những điều sau tránh nhầm lẫn:

 • The number of: Số lượng những ...
 • Đi với danh từ số nhiều, nhưng động từ đi theo sau nó phải chia ở dạng số ít.
 • Ví dụ:
  • The number of days in a week is seven. (Số lượng ngày trong tuần là 7)
  • The number of children in this class room is quite small. (Số lượng học sinh trong lớp học này rất ít)