Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ khi dùng Let để xây dựng câu mệnh lệnh

 • Câu mệnh lệnh còn có thể được xây dựng khi đi với "Let" với cấu trúc như sau:
  • (+) Khẳng định:   Let us (Let's) + V + ...     hoặc      Let him/ her/ it/ them + V + ...
  • (-) Phủ định: Let + O + not + V + ....

 => Giải thích kí hiệu 

 • Ví dụ:
  • Let them go by train. (Hãy để họ đi tàu)
  • Let's go to the cinema tonight. (Tối nay chúng hãy ta đi xem phim)
  • Let's not be alarmed by rumors. (Đừng đến nhà hàng kinh khủng đó nữa)
 • Lưu ý: Let us = Let's # Let is