25/07/2021
783 Lượt xem

Câu giả định - Subjunctive

Câu giả định là loại câu được dùng nhiều trong tiếng Anh, nhưng nhiều bạn còn ngần ngại bởi khó và không biết cách vận dụng. Bài viết này cung cấp cho các bạn một cách dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu giả định.

1. Khái niệm

  • Câu giả định là câu dùng động từ để diễn tả những gì trái với thực tế hoặc chưa thực hiện, những gì còn nằm trong suy nghĩ. Hiểu đơn giản là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì đó.
  • Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có "to" của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến. Thường có that trong câu giả định.

2. Cách dùng

Dưới đây là một số cách dùng của câu giả định mà các bạn cần nhớ:

  • Câu giả định dùng would rather (muốn/ ước)  that => Xem chi tiết: Tại đây
  • Câu giả định dùng với các động từ cầu khiến => Xem chi tiết: Tại đây
  • Câu giả định dùng với tính từ => Xem chi tiết: Tại đây