Download trọn bộ sách ETS 2020

Part 5:

Câu Đáp án Giải thích Dịch
101 C Cần một tính từ sở hữu
A. you (đại từ nhân xưng)
B. Yours (đại từ sở hữu)
C. Your (tính từ sở hữu)
D. Yourself (đại từ phản thân
Tài khoản của bạn sẽ được thanh
toán sau khi chúng tôi nhận được
hàng.
102 B

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án

đúng
A. solved (được xử lý)
B. accepted (được chấp nhận)
C. decided (được quyết định)
D. earned (kiếm được)

Đăng ký muộn cho cuộc thi trang
trí bánh kem sẽ không được
chấp nhận.
103 A Chọn một danh từ điền vào chỗ trống.
Sau “an” là một danh từ, nên chọn đáp
án A. increase
Tờ báo chứng kiến sự tăng ở số
lượng người theo dõi.
104 B

Chọn giới từ. „ for‟ thể hiện 1 khoảng

thời gian

Luật sư ở công ty Duncan &
Hulce đã thực hành luật trong
hơn 10 năm.
105 A Điền 1 tính từ vào chỗ trống
nhìn vào từ “than” thấy đây là cấu trúc
so sánh hơn, nhưng câu lại chưa có tính
từ
Công ty dụng cụ Prehar đã tạo ra
mẫu khoan hiệu quả hơn mẫu
trước
106 B

Điền một trạng từ đứng trước động từ

highlight
A. mostly (hầu hết)
B. simply (đơn giản)
C. enough (đủ)
D. quite (khá)

Để xem sản phẩm trên trang web
còn hàng hay không, đơn giản
ấn nút “kiểm tra”
107 A

Chia động từ dựa vào thì

câu này là sự kết hợp của thị hiện tại
đơn và tương lai đơn qua từ while.

Ông Jones sẽ trợ giúp khách
hàng của cô Chen khi cô ấy đi
công tác tại Hongkong.
108 C Chọn từ phù hợp dựa vào nghĩa
A. ready ( sẵn sàng)
B. strong (khỏe)
C. available (có sẵn)
D. agreeable (có thể đồng ý)
Công ty Jossly đưa ra các chính
sách bảo hiểm để thuê nhà với
mức thấp nhất hiện có
109 A

Chọn từ nối phù hợp.

A. as soon as (ngay khi mà)
B. still (đến)
C. In the meantime (trong lúc đó)
D. for example (ví dụ)

Ngay khi mà phòng biên tập
nhận được sự đồng ý cuối cùng
của tác giả, bản thảo sẽ được gửi
đến nhà in
110 B Chọn loại từ phù hợp.
Đây là cấu trúc câu bị động
Vỉa hè trên phố Edinburgh được
mở rộng
1 mét
111 D Dựa vào nghĩa để chọn đáp án đúng
A. member (thành viên)
B. building (nhà)
C. Frontier (biên giới)
D. committee (hội đồng)
Đội quản lý nhà ở đã thành lập 1
hội đồng để tìm kiếm địa điểm
xây dựng mới
112 C Chọn đại từ quan hệ phù hợp. Who thay
thế cho those, đều chỉ người.
Một nghiên cứu gần đây đã tìm
ra rằng những người thường
xuyên đọc các nhãn trên thức ăn
có xu hướng khỏe mạnh hơn.
113 C Chọn dạng từ phù hợp. chỗ trống đứng
sau động từ to be và đứng trước giới từ
nên sẽ là một tính từ
Nếu bạn không hài lòng với bàn
chải Electoshine của mình, bạn
có thể trả lại và được hoàn tiền
114 B Tìm một giới từ phù hợp.
cụm từ head into (st) là dẫn đến
Nhà cung cấp đồ ăn DG đã cho
thấy sự phát triển mạnh mẽ đến
cuối năm tài chính
115 B Chọn động từ phù hợp. Nhìn vào vế đầu
tiên, thấy rằng đây là câu điều kiện loại
1, vậy sau „the need‟ là một động từ hiện
tại số ít.
những tình nguyện viên của hội
chợ sách có thể được yêu cầu
làm việc ca dài hơn nếu nhu cầu
tăng cao
116 D Chọn một giới từ chỉ thời gian phù hợp. Vào thứ ba, ông Molina sẽ ghé
thăm văn phòng tại Seoul lần
đầu tiên kể từ khi trở thành phó
giám đốc vận hành.
117 B Chọn tính từ để điền vào chỗ trống.
Đứng sau “the most” - so sánh hơn nhất
cần là một tính từ
Người tham dự nói rằng pháo hoa
là phần ấn tượng nhất của lễ hội
118 A

Dựa vào nghĩa để tìm một trạng từ phù

hợp.
A. perfectly (hoàn toàn)
B. recently (gần đây)
C. routinely (thường lệ)
D. occasionally (đôi khi)

Đội ngũ phỏng vấn cảm thấy
rằng nền tảng giáo dục của
Dinah Ong‟s hoàn toàn phù
hợp với yêu cầu công việc là một
kế toán
119 D Chọn loại từ phù hợp. Đứng sau động từ là trạng từ Phần mềm mới có thể theo dõi những mua bán một cách đáng
tin cậy
ở nhiều điểm bán
120 D

Chọn giới từ chỉ thời gian. over + time =

thể hiện 1 khoảng thời gian

Trong vài tháng tới, Camion
Vehicles sẽ thêm nhiều đặc điểm
vào xe ô tô
121 A

Dựa vào nghĩa để chọn đáp án

A. đáng kể
B. rộng
C. trung tâm
D. có ưu thế

Altona Printing đang hy vọng sự
cải thiện đáng kể đặt hàng thiệp
lễ hội vào mấy tuần nữa
122 B

Chọn dạng từ phù hợp. Đứng sau tính từ

packaging là một danh từ.

Bằng việc tạo ra những thiết kế
bao bì cải tiến, EK2 Beverages
hi vọng khách hàng sẽ tái sử
dụng những chai nước của họ
123 A Điền từ phù hợp với nghĩa.
excel at = good at
Trong suốt nhiệm kỳ tại LPID
Systems, bà Patterson đã xuất
sắc
trong việc định nghĩa những
cái niệm phúc tạp bằng những
thuật ngữ
124 D

Chọn dạng từ trong câu

đứng trước to thì phải là 1 động từ.
ngoài ra đây còn là thì hiện tại hoàn
thành

Winslet Food service đã hứa
rằng sẽ mở rộng menu của quán
ăn.
125 B Chọn liên từ phù hợp
A. bởi vì
B. dựa vào
C. tuy vậy
D. để
Dựa vào kết quả của khảo sát
khách hàng, chúng ta có thể cân
nhắc nới thêm thời gian mở cửa
của hàng
126 D

Tìm loại từ phù hợp

đằng sau „an‟ và trước „lightweight‟ -
tính từ thì là một trạng từ

Lens của Yerrow Cameras có tầm
tiêu cự dài nhưng một cái vỏ cực
mỏng
127 C

Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng

A. xuyên suốt
B. khác biệt
C. cuối cùng
D. đã

Sau khi hoãn việc học trong
nhiều năm, cô Ruiz cuối cùng
cũng đạt được một tấm bằng về
Luật
128 A

Điền loại từ thích hợp.

đứng ngay sau mạo từ „the‟ và trước giới
từ "of‟ là một danh từ

Một báo cáo về tiền lãi được ưa
chuộng của kính mắt Seesom đã
thuyết phục những cổ đông đầu
tư tiền vào công
129 B

Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng

A. e ngại
B. nhấn mạnh
C. làm chủ
D. phát hành

Vào cuộc họp ngày thứ 2, ông Ito
nhấn mạnh nhu cầu thuê đủ
nhân công cho mùa cao điểm.
130 C

Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng

A. quy trình
B. phụ kiện
C. hợp nhất
D. sự đệ trình

Tháp Pugh thắng giải tòa nhà
mới đẹp nhất nhờ sự sáng tạo
hợp nhất của những nguyên liệu
bền vững.

Part 6:

Câu  Đáp án Giải thích Dịch
131 A

Dựa vào nghĩa điền từ phù hợp (đọc câu

đứng ngay sau)
A. nghèo nàn
B. ổn định
C. vật lý
D. xuất sắc

Như các bạn đã thấy, cổng chính
của tòa nhà ở trong tình trạng
nghèo nàn
132 C

Chia động từ phù hợp

- không thể sử dụng thì quá khứ
trong đáp án B và D
- không thể dùng chủ động (cổng
không thể tự đóng)
→ chọn đáp án C

Vì vậy, từ 6h tối thứ 6, cổng
chính sẽ được đóng trong
khoảng 1 tháng để tu sửa
133 A

Chọn liên từ phù hợp.

- sau in the meantime phải có dấu
phẩy → loại D
- During + khoảng thời gian →
loại B
- sometimes là trạng từ chỉ tần
suất → loại C
→ đáp án while

Trong khi cổng chính bị đóng,
nhân viên và du khách có thể sử
dụng cửa ngách để đi tới tòa nhà
134 A Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng
A. tất cả các văn phòng ở tầng trệt
sẽ vẫn có thể vào
B. công ty xây dựng đã thắng một
số giải.
C. tòa nhà đã hơn 50 tuổi
D. ban giám đốc đang bàn bạc về
dự án
 
135 A

Chia động từ phù hợp

Bài nói đang giới thiệu một người mới
→ thì hiện tại đơn

Ông ấy thay thế Helen
McGavick, người đã từ chức để
theo đuổi con đường sự nghiệp
136 B

Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng

A. nâng cao
B. tương lai
C. chắc chắn
D. ngay lập tức

Chúng tôi cảm ơn bà MsGavick
về sự phục vụ của bà và chúc bà
thành công ở những nỗ lực
trong tương lai
137 C

Dựa vào nghĩa để chọn liên từ phù hợp

A. lại
B. hậu quả là
C. trước đó
D. tuy nhiên

Trước đó, ông ấy đã đóng vai
trò đa dạng là một quản lý kỳ
cựu cho các công ty nhà nước
cũng như tư nhân
138 D Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng
A. những cuộc họp đó diễn ra
thường xuyên
B. sản phẩm đang được phát triển
C. chúng tôi hi vọng sẽ học được
nhiều hơn về vị trí đó
D. chúng tôi mong chờ sự dẫn dắt
của ông ấy
on a regular basis = often
139 A

Chia động từ đúng

chuyến bay không thể tự hủy → cần
chọn cấu trúc câu bị động.
đây là hoạt động đã diễn ra → thì quá
khứ → A

Chúng tôi rất tiếc rằng chuyến
bay đã bị hủy.
140 D

Dựa vào nghĩa, chọn đáp án đúng.

A. công việc
B. thời gian
C. khiếm khuyết
D. sự bất tiện

Chúng tôi quyết định sẽ bồi
thường cho sự bất tiện này
141 C Chọn giới từ phù hợp.
A. bên trên
B. gần
C. từ
D. quá
Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hoàn
lại 200 đô mà quý khách đã
thanh toán tiền khách sạn xuất
phát từ sự gián đoạn này
142 B

Dựa vào nghĩa để chọn đáp án đúng
A. chúng tôi hy vọng quý khách có
một chuyến đi thú vị
B. cả hai số tiền đã được chuyển
đến tài khoản của quý khách
C. lời phàn nàn của quý khách sẽ được xem xét
D. cảm ơn vì sự thông cảm của quý
khách

 
143 C Điền một liên từ phù hợp
A. bên cạnh đó
B. ở 1 trong 2 trường hợp
C. nếu có thể
D. thay vào đó
Nếu có thể, tôi muốn bắt đầu
ngay vào lúc 8h sáng để chúng
ta có thể quay phim từ một số
góc trước bữa trưa
144 D dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng
A. tôi bị ấn tượng bởi buổi tập
duyệt
B. may mắn là nó không quá gây
chú ý với khán giả
C. chúng ta sẽ cần các thiết bị khác
D. tuy nhiên, nó có thể kéo dài cả
ngày
 
145 D

Dựa vào nghĩa chọn đáp án đúng

A. nghiên cứu
B. thử thách
C. tránh
D. nhấn mạnh

Tôi cũng muốn nhấn mạnh sự
thật rằng trường qua sẽ đóng đối
với những ai không thật sự cần
thiết
146 A

Chọn dạng từ đúng đứng sau mạo từ „a‟ là một danh từ

những người khác sẽ khiến mất
tập trung