22/07/2020
1,712 Lượt xem

High quality/high in quality

Hỏi đáp Tiếng Anh | Blog học Tiếng Anh với nhiều bài luyện nghe ngắn hiệu quả | Tải tài liệu miễn phí | Tải sách Audible miễn phí

Câu hỏi:

Trong 2 câu dưới đây thì câu nào đúng ngữ pháp?

  • “The company manufactures the goods at high quality
  • “The company manufactures the goods at high in quality“.

Trả lời:

High in quality trong ví dụ trên không sử dụng cùng với “at” nên câu 2 là sai. Để diễn tả ý của người nói (Công ty sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao), chúng ta có thể diễn đạt theo những cách sau:

  • “The company manufactures the goods at high quality
  • “The company manufactures the goods that are high in quality“.
  • The company manufactures goods of high quality.