22/05/2020
20,196 Lượt xem

Hướng dẫn giải chi tiết bộ đề TOEIC ETS 2020 (Test 1 - Part 5)

Bộ giải chi tiết Part 5 của đề ETS 2020. Để nâng cao điểm thi Toeci thì đầu tiên các bạn cần phải cải thiện là Part 5. Phần này tập trung khá nhiều kiến thức về từ vựng và grammar. Hôm nay chuyendetienganh.com sẽ hướng dẫn giải chi tiết part 5 Test 1 trong cuốn ETS 2020. Cùng theo dõi bài viêt nhé.

Giải chi tiết Test 1 - Part 5 ETS 2020

Câu

Đáp án

Giải thích

Dịch

101

A

Cần một điền tính từ thích hợp.
A. Next (a) kế tiếp
B. Always (adv) luôn luôn
C. Soon (adv) sớm
D. Like (a) giống

Vấn đề tái cấu trúc bộ phận sẽ được
thảo luận tại cuộc họp hàng tháng
tiếp theo.

102

A

Cần điền một tính từ trước danh từ
“park”.

Để giữ cho công viên của chúng ta
thật đẹp, vui lòng để rác thải không
thể tái chể vào thùng rác ở đó.
Keep sth adj: giữ sth (tính từ)

103

D

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp

án đúng:
A. Thông báo
B. Hỏi ai đó
C. Khuyên
D. Yêu cầu

Ông Hardin yêu cầu hình ảnh bổ
sung của tòa nhà văn phòng mà ông
muốn thuê.

104

D

- “Between” và “Because” không
đứng trước “to V” nên loaị A, C.
- Cần tìm trạng từ bổ nghĩa cho
động từ “brought”

Một nhóm các chuyên gia nông
nghiệp sẽ được tập hợp lại để cố gắng gia tăng vụ mùa.

105

A

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng:
A. Được đặt tên, bổ nhiệm
B. Được cấp
C. Thành lập
D. Đã chứng minh

Hội đồng quản trị của Galaxipharm
đã bổ nhiệm người kế nhiệm cho
ông Kwon tại cuộc họp ngày hôm qua.

106

A

Cần điền một danh từ đứng sau
mạo từ “A”.
Dựa vào các dạng từ, chọn đáp án “Replacement”

Nếu giấy phép đỗ xe của bạn bị
hỏng, hãy mang đến trạm để thay thế

107

B

- “Rather than” và “such as” không
đứng trước mệnh đề, nên loại A, C.
- Dựa vào nghĩa của câu, chọn đáp án B

Ông Ahmad quyết định đặt một
phòng riêng cho bữa tối trao giải đề
phòng trường hợp nhà hàng ồn ào.

108

C

Cần một tính từ/ danh từ đứng
trước “Estimate”.
Dựa vào các hậu tố, chọn đáp án C

Bà Jones đã đưa ra bản ước tính cẩn
thận về chi phí mở rộng phân phối trên toàn tiểu bang.

109

D

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng.
A. Gọn nhẹ
B. Giàu có
C. Trung thành
D. Thực tế

Mỗi quý, Acaba Exports đặt ra các
mục tiêu thực tế cho nhân viên của mình

110

B

- Cần điền một tân ngữ đứng sau
ngoại động từ “receive”
- Dựa vào hậu tố, chọn đáp án B

Cô Garcia rất vui mừng khi nhận
được thông báo rằng công ty của
cô sẽ sớm được đăng tải trên Town Times.

111

C

Be eligible for N/ V-ing: đủ tư

cách, đủ điều kiện cho ...

Trẻ em dưới 5 tuổi đủ điều kiện để
kiểm tra thị lực miễn phí.

112

B

Cần điền một trạng từ bổ nghĩa cho
động từ “drive”

Các tài xế trên đường cao tốc
Partan được nhắc nhở lái xe cẩn
thận trong suất tháng 7 vì đang có thi công

113

B

Cần một liên từ nối 2 mệnh đề.
Dựa vào nghĩa của câu, chọn đáp án B

Ủy ban sẽ tiếp tục họp hàng tuần
sau khi bà Cheon trở về từ
Scotland vào ngày 17 tháng 9.

114

A

Cần điền một tính từ đứng trước
cụm danh từ “initiative aims”.
Dựa vào nghĩa của câu, cần chọn
tính từ mang nghĩa bị động

Sáng kiến được đề xuất nhằm mục
đích cung cấp phương tiện giao
thông công cộng cho người đi làm
sinh sống ở vùng ngoại ô.

115

D

Chọn đáp án đúng dựa vào nghĩa
của câu.
A. Hàng năm
B. Bất cứ lúc nào
C. Bất cứ khi nào
D. Tạm thời

Cơn bão ngày hôm qua đã tạm thời
làm gián đoạn các dịch vụ của hệ
thống thông tin vệ tinh của Duddula, Inc.

116

D

Đại từ “both” dùng để thay thế cho
2 đối tượng được nhắc đến trước đó

Mặc dù Cabrera Pictures và
Marcella Images tạo ra những bộ
phim rất khác nhau, những cả hai
là những hãng phim thành công.

117

C

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng
A. Uy tín, danh tiếng
B. Nền tảng
C. Phái đoàn, sự phân công
D. Giấy phép

Phân công nhiệm vụ có thể giúp
công việc của người quản lý dễ
dàng hơn và giúp các nhân viên
khác tiếp thu kỹ năng mới.

118

D

Đây là câu bị động, cần điền P2
Cấu trúc: S + be + adv + P2

Tiền thu được từ doanh số cả tập
đoàn Delcrest được chia đều cho ba
cô con gái của người sáng lập.

119

C

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng.
A. Khắp
B. Ngoại trừ
C. Mặc dù
D. Trước

Mặc dù cao hơn giá vé trung bình,
nhưng mỗi buổi biểu diễn vở kịch
mới của Aiden North đều được bán
hết trong 6 tháng sắp tới.

120

C

Cần một trạng từ đứng cuối câu.
Chú ý: trạng từ thường đứng đầu
hoặc cuối câu.

Ricardo Sosa, bếp trưởng tại nhà
hàng Ninal, phản hồi lời đề nghị
của khác hàng một cách trận
trọng.

121

A

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng
A. Phạm vi
B. Lượt, luân phiên
C. Sự am hiểu
D. Việc lái xe

Ông Koster đang đàm phán phạm
vi hợp đồng với Arba, Inc.

122

B

Đây là câu bị động, nên chọn đáp
án B.
3 đáp án còn lại là câu chủ động

Hướng dẫn sử dụng thiết bị có thể
được tìm thấy trên website nội bộ
của chúng tôi.

123

B

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng.
A. Chiếm ưu thế
B. Đúng, chính xác
C. Tương đối
D. Rộng rãi

Giáo sư Han đã tạo ra các bảng tính
để tính toán chính xác nhu cầu tưới
tiêu của trang trại.

124

C

Dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp
án đúng.
A. Hợp lý
B. Thích hợp

C. Tương đương
D. Đáng kể

Nhằm mục đích tuyển dụng, 5 năm
kinh nghiệm chuyên môn tương
đương với việc đạt được chứng
nhận.

125

D

By + Ving: bằng cách làm điều gì
đó

South Regent Aviation đang áp
dụng các biện pháp để giảm chi phí
nhiên liệu bằng cách giảm tải hàng
hóa.

126

A

- Cần điền một trạng từ đứng đầu
câu, loại C, D.
- Dựa vào nghĩa của câu chọn đáp
án A

Có lẽ khía cạnh thách thức nhất của
việc chấp nhận một vị trí mới là
đàm phán mức lương vừa công
bằng lại vừa làm hài lòng người
khác.

127

A

Dựa vào nghĩa của từ vựng để chọn
đáp án đúng.
A. Tiêu chuẩn
B. Đặc điểm
C. Rủi ro
D. Học viện

Những khiếu nại về dòng thiết bị
nhà bếp mới đã khiến Loxevo Inc.,
áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn để
đánh giá chất lượng.

128

D

Đây là câu so sánh, có động từ to
be, nên chọn đáp án D

Kỹ sư trưởng lưu ý về việc xây
dựng một cây cầu khác sẽ tiết kiệm
hơn sửa chữa cấu trúc hiện tại.

129

A

Dựa vào nghĩa để chọn đáp án
đúng.
A. Ngoài ra, bên cạnh
B. Dựa theo
C. Phía trong
D. Trong

Các tài xế của công ty xe buýt
Jansen dự kiến sẽ hoàn thành các
khóa đào tạo thường xuyên bên
cạnh việc duy trì giấy phép nhà
nước.

130

B

- Câu thiếu động từ ở quá khứ đơn.
- Chủ ngữ là người

Cô Desoto đã thúc giục tất cả nhân
viên đến cuộc hợp ngân sách tuần
trước mặc dù chỉ có các sĩ quan
phải tham dự.