22/05/2020
12,421 Lượt xem

Hướng dẫn giải chi tiết bộ đề TOEIC ETS 2020 (Test 1 - Part 6)

Bộ giải chi tiết Part 6 của đề ETS 2020. Hôm nay chuyendetienganh.com sẽ hướng dẫn giải chi tiết part 6 Test 1 trong cuốn ETS 2020. Cùng theo dõi bài viêt nhé.

Đáp án chi tiết Part 6 - Test 1 ETS 2020

Câu

Đáp án

Giải thích

Dịch

131

B

Cần một điền tính từ thích
hợp.
A. Cổ phần
B. Trang thiết bị
C. Bất động sản
D. Doanh thu

Bạn muốn sử dụng xe đạp để khám
phá khu thắng cảnh Lakeview
Corridor? Tàu của chúng tôi có
trang thiết bị các bạn cần để vận
chuyển xe đạp một cách an toàn.

132

C

Câu thiếu động từ, không nêu
rõ thời gian và thuộc dạng câu
bị động (do chủ ngữ là vật -
reservations)

Khi đặt vé, chỉ cần nhớ bạn cần đặt
phòng cho bạn và đặt chỗ cho cả xe
của bạn nữa.

133

A

Dựa vào nghĩa của từ để chọn
đáp án đúng.
A. Sớm
B. Lần nữa
C. Hơn
D. Thay vì

Đặt chỗ để xe đạp sớm.

134

D

Dựa vào nghĩa của câu, chọn
đáp án đúng.
A. Xe đạp gập đã trở nên phổ
biến hơn
B. Có thể áp dụng phụ phí

C. Bạn có thể thấy bản đồ ở
hầu hết các trạm
D. Bạn cũng phải tự mang
khóa xe đạp riêng

Số lượng các kệ lưu trữ trên mỗi
chuyến tàu đều có hạn. Bạn cũng
cần mang theo khóa xe đạp riêng.
Đường sắt Viewlake không chịu
trách nhiệm đối với trường hợp xe đạp bị mất hoặc hỏng trên đường tàu.

135

D

Dựa vào nghĩa của từ để chọn
đáp án đúng.
A. Thực tế
B. Tương lai
C. Thực dụng, có tính ứng
dụng
D. Hiệu quả, có hiệu lực

... Chúng tôi rất tiếc vì giá nguyên
liệu thô tăng mạnh, ví dụ như đường
và trái cây, đã khiến chúng tôi tăng
5% giá có hiệu lực từ 1/8

136

C

Dựa vào nghĩa của từ để chọn
đáp án đúng
A. Tương tự
B. Vì vậy, do đó
C. Tuy nhiên
D. Theo đó

... Tuy nhiên, chúng tôi không
muốn làm giảm chất lượng các sản
phẩm của chúng tôi.

137

A

Dựa vào nghĩa của của câu
trước, chọn đáp án A.
A. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ
thấy những sản phẩm của
chúng tôi rất tuyệt.
B. Những nỗ lực để giữ
nguyên lợi nhuận đã không
thành
C. Chúng tôi hy vọng những
đối thủ cũng tăng giá
D. Sản phẩm của chúng tôi
lành mạnh hơn các sản phẩm
nướng truyền thống

Sử dụng các nguyên liệu tốt nhất có
sẵn sẽ giúpc chúng tôi mang tới
những món tráng miệng ngon mà
khách hàng của bạn mong đợi.
Chúng tôi tin rằng bạn sẽ thấy
những sản phẩm của chúng tôi
thật tuyệt.

138

B

Cần điền một danh từ có chức
năng làm tân ngữ đứng sau
động từ “appriciate”

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ
của bạn và có nguyện vọng tiếp tục
phục vụ bạn.

139

A

Dựa vào nghĩa của từ để chọn
đáp án đúng
A. Sự thấu hiểu, sự am hiểu
B. Cuộc điều tra, khảo sát
C. Cải tiến, cải thiện
D. Sửa đổi, ôn tập

Cảm ơn bạn đã dành thời gian gặp
tôi hôm qua để nói về sự nghiệp
trong ngành hàng không vũ trụ. Sự
am hiểu của bạn vô cùng hữu ích và
đã truyển cảm hứng cho tôi kiếm
thêm kinh nghiệm làm việc trong
lĩnh vực này ..

140

C

Dựa vào nghĩa của từ để chọn
đáp án đúng
A. Giải quyết
B. Dự đoán
C. Xem xét, cân nhắc
D. Quảng cáo

Tôi sẽ tham khảo các website mà bạn
đề xuất mang tới những cơ hội việc
làm. Như bạn đã nói, tôi sẽ cân nhắc
một thành viên trong hiệp hội
Eastern Aeronautics Professional
Association.

141

A

Dựa vào câu trước và sau để
chọn đáp án đúng.
A. Tôi mong muốn được kết
nối với các chuyên gia khác
trong lĩnh vực này
B. Vị trí thành viên của tôi sẽ
kết thúc vào cuối năm.
C. Tôi sẽ thuyết trình tại hội
nghị.
D. Tôi muốn sớm ứng tuyển vị
trí này

... Tôi mong muốn được kết nối
với các chuyên gia khác trong lĩnh
vực này. Tôi đánh giá cao nhưng
thông tin bạn đã chia sẻ về buổi hội
thảo của tổ chức vào cuối tháng

142

B

Cần điền một tính từ đứng
trước danh từ “assistance”.
A, D bị loại vì không hợp nghĩa.

.... Một lần nữa, cám ơn vì bạn đã
hào phóng chia sẻ thông tin

143

B

Dựa vào câu trước và câu sau
để chọn đáp án đúng.
A. Hiệp hội cấp học bổng cho
những người học động vật
học.
B. Những người ủng hộ như
bạn góp phần bảo vệ công viên
cho người dân sử dụng.
C. Chúng tôi hy vọng bạn
thích buổi tới công viên ngày
hôm nay.
D. Các bên quan tâm có thể
tình nguyện làm sạch môi
trường hoang dã

That mặt hiệp hội công viên động vật
hoang dã Úc, cảm ơn bạn đã đóng
góp 40AUD cho công viên quốc gia.
Những người như bạn đã giúp
công cuộc bảo vệ công viên cho
người dân. Những đóng góp cá nhân
đã góp phần công viên có thể mở cửa
trong hơn 50 năm.

144

A

Dựa vào nghĩa của từ để chọn
đáp án đúng.
A. Thế hệ
B. Lối sống
C. Ủy ban
D. Người lập kế hoạch

Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho hệ
thống công viên hoạt động hiệu quả
cho các thế hệ trong tương lai có thể
tận hưởng.

145

D

Câu sử dụng mệnh đề quan hệ
dạng rút gọn. Do “various
programe” là cụm danh từ chỉ
vật, nên đây là câu bị động.

... chương trình khác nhau được
thiết kế để mang lại lợi ích cho cả
khách tham quan công viên và môi
trường hoang dã.

146

D

Dựa vào nghĩa của câu để
chọn đáp án đúng.
A. Nghiên cứu
B. Tổ chức
C. Hàng đầu

D. Kinh phí

Vui lòng xem xét kinh phí một trong
những chương trình này trong tương
lai. Tiền sẽ được sử dụng khôn
ngoan và đánh giá cao.