Phân biệt A number of và The number of trong Tiếng Anh dễ hiểu nhất

"A number of" và "The number of" trong Tiếng Anh là hai cấu trúc ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn nhất. Trong bài viết này, hãy để Chuyendetienganh.com giúp bạn phân biệt một cách dễ hiểu nhất nhé!

1. The number of (Số lượng những …)

The number of + Danh từ số nhiều + Động từ chia số ít....

Ex:

The number of days in a month is 30. (Số ngày trong một tháng là 30.)

The number of  unemployed people has increased sharply recently (Số lượng người thất nghiệp gần đây đã tăng mạnh.)

Lưu ý:

  • Nếu nghĩa chỉ số lượng => động từ đi kèm sẽ chia theo số ít
Ex: The number of students in that class is small (hàm ý số lượng học sinh trong lớp thì ít.)

  • Nếu nghĩa chỉ tính chất => động từ sẽ chia theo số nhiều
Ex: The number of students in that class are small (hàm ý: số học sinh có trong lớp này đều nhỏ tuổi cả.)

2. A number of (Một số những…)

A number of + Danh từ số nhiều + Động từ số nhiều ....

Ex: 

A number of tables are decorated for the anniversary.

Sau bài viết này, Chuyendetienganh.com hi vọng đã đem đến cho bạn bài học bổ ích. Chúc bạn học tốt!

Nguồn: Đỗ Phương

Từ khóa

Bình luận