Câu hỏi:

OUTDO và OVERDO khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Đã bao giờ bạn tự hỏi sự khác nhau giữa outdo và overdo? 2 từ này có nghĩa và cách dùng giống nhau không? Hãy cùng khám phá nhé.

Trước tiên, hãy cùng điểm qua nghĩa của 2 từ này trong từ điển:

Outdo:

to do more or better than somebody else

Overdo

to do something too much; to exaggerate something

to use too much of something

Như vậy hiểu 1 cách nôm na, outdo mang nghĩa “làm tốt hơn, làm gì đó thành công/hiệu quả hơn ai đó” trong khi overdo mang nghĩa “làm gì đó quá nhiều, lạm dụng gì đó quá”.

Ví dụ:

  • My sister and I always try to outdo each other. (Em gái và tôi lúc nào cũng ganh đua với nhau)
  • Sometimes small firms can outdo big business when it comes to customer care. (Đôi khi doanh nghiệp nhỏ có thể làm tốt hơn những doanh nghiệp lớn về khía cạnh chăm sóc khách hàng)
  • I have signed up for 20 credits this semester, I hope I have not overdone it. (Kỳ này tôi đăng ký 20 tín chỉ, hy vọng là tôi không đăng ký quá sức của mình)
  • Don’t overdo the sugar in the food (Đừng bỏ nhiều đường quá vào thức ăn nha)
  • You can use pictures in your Powerpoint slides but don’’t overdo it (Em có thể sử dụng hình ảnh trong Powerpoint nhưng đừng lạm dụng quá)

Hy vọng qua phần giải thích bên trên, bạn đã phần nào hình dung và phân biệt được sự khác nhau giữa outdo và overdo. Hãy chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé.

From english-learning.net with LOVE!