Tiếng Anh có vô vàn những cặp từ “na ná” nhau dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt cho những bạn mới bắt đầu.

Hãy cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa những cặp từ thông dụng dễ “đánh lừa” các bạn nhé.

1. Advice vs advise và farther vs further

2. Learn vs study và bring vs take

3. Lend vs borrow và cause vs reason

4. Fun vs funny và lose vs loose

5. Say vs tell và talk vs speak

6. See vs look và watch vs view

7. Lie vs lay và Among vs between

8. Embarrased vs ashamed và convince vs persuade