24/05/2020
42,994 Lượt xem

Đáp án Test 1 - Part 7 ETS 2020 có giải chi tiết kèm theo

Giải chi tiết bộ đề ETS 2020 (Test 1 - Part 7). Trong bài viết này chuyendetienganh.com gửi đến các bạn bài giải chi tiết Part 7 - Test 1 trong cuốn ETS 2020.

Download trọn bộ sách ETS 2020

Giải chi tiết Part 7 - Test 1 ETS 2020

Câu

Đáp án

Nghĩa

Thông tin trong bài

147

C

Cái gì được quảng cáo?
A. Thuê nơi nghỉ
B. Khách sạn mới
C. Không gian sự kiện
D. Trại hè

Câu 1: Located along .... is a
unique venue for birthday
parties, wedding, corporate
gatherings, and a host of
other social events.

148

A

Cái gì được đưa ra vào ngày 10
tháng 10?
A. Giảm giá đặt chỗ
B. Buổi hòa nhạc đặc biệt
C. Công thức nấu ăn nổi tiếng
D. Lớp học gia đầu bếp nổi tiếng dạy

Câu cuối cùng: we are
offering 25% discount off on
any booking made during this
open house on October 10.

149

C

Thông tin nào nói về Sunlight Sugar?
A. Đang thay đổi ngày trả lương
B. Xuất bản tạp chí Sugar Industry
C. Được thành lợp từ hơn 3 năm
trước
D. Trước đây là nhà phân phối
đường số 1

Câu 1: we are pleased to
annouce that, following our
strongest quarter in over
three years, we ranked as the
number-two sugar distributor
in the region in the June 1
edition of ...

150

C

Khi nào quản lý sẽ thông báo mức
thưởng cho nhân viên?
A. Ngày 1 tháng 6
B. Ngày 15 tháng 6
C. Ngày 1 tháng 7
D. Ngày 15 tháng 7

Đoạn 2: To celebrate this
achievement, we would like to
recognize employees with a
bonus ... Plant managers at
each location should inform
staff at the next meeting on July 1

151

B

Mosella Palladium có vẻ là gì nhất?
A. Sân vận động thể thao
B. Địa điểm biểu diễn
C. Nhóm vũ đạo
D. Đoàn kịch

Tin nhắn 1 + tin nhắn 2 lúc
10:02 AM và 10:04 AM

152

D

Vào lúc 10:08, Ms. Tong hàm ý gì
khi nhắn “Tôi có thể giúp bạn việc
này”.
A. Cô ấy sẽ gửi tập tờ thông tin
B. Cô ấy sẽ sắp xếp một cuộc điện
thoại
C. Cô ấy sẽ tiến hành hoàn trả
D. Cô ấy có thể trao đổi vài tấm vé

Ella Santos (10:07 AM): ...
Can you switch the tickets
now, or must I call your
phone number. I’ve already
made a decision. ...
Ella Santos (10:10 AM): I’d
like two tickets to the
Gaperstrein Orchestra ...

153

B

Điều gì có thể đúng về ông Lee?
A. Ông ý có thể chuyển đến một
thành phố mới
B. Ông ấy là kỹ sư điện giàu kinh
nghiệm
C. Gần đây ông ấy đã nhận được
chứng chỉ chuyên nghiệp
D. Ông ấy sẽ nhận được công việc
mới trong buổi phỏng vấn

Câu 1: Thank you for your
interest in the master
electrician position here in
Manos Contracting Inc.

154

B

Khi nào ông Paes đường như không
thể có mặt trong buổi phỏng vấn.
A. Thứ 3, 3:15 PM
B. Thứ 3, 6:30 PM
C. Thứ 4, 9:30 AM
D. Thứ 4, 11:30 AM

Does next Tuesday afternoon
work for you? I am usually in
the office until 6 PM. If
Tuesday is not convenient,
perhaps Wednesday morning
would be acceptable. Anytime
after 9 AM works for me.

155

D

Điều nào dưới đây đúng về cửa hàng
Mazullo Bridgeport?
A. Gần đây nó được mở rộng
B. Họ nằm dưới sự điều hành mới
C. Cửa hàng không có chính sách
giao hàng
D. Đây là địa điểm cửa hàng đầu tiên

We have been serving deep-
dish Chicago style pizza since

Tonia Mazullo opened the
original restaurant in a
humble shop in
Brigdeport...

156

C

Điều gì dưới đây nói về Mazullo’s
pizza?
A. Chúng có giá cả hợp lý
B. Chúng được nhập khẩu từ
Chicago
C. Nước sốt được làm từ công thức
gia đình
D. Phần rau bên trên được trồng ở
nông trại của Mazullo.

Thirty-five years later, her
children and grandchildren to
craft delectable pizzas using
traditional Mazullo-family
dough and tomato sauce
recipes.

157

B

Cái gì dưới đây không đi kèm trong
danh sách gọi deep-dish pizza?
A. Cuốn tỏi
B. Mỳ ống
C. Toppings
D. Đồ uống

All pizzas are made fresh to
order and include your choices
of three toppings. Every
pizza is served with a large
beverage
and our famous
garlic rolls.

158

A

Mr. Stevenson có vẻ là ai?
A. Lái xe
B. Thợ máy, công nhân cơ khí
C. Trợ lý y khoa
D. Cán bộ thành phố

We are happyy to have you as
part of Kendiburgh Transit
team. Prior to your receiving
training on the vehicle you
will be assigned to
, we must
first ensure that ...

159

B

Ông Stevenson được yêu cầu làm gì

qua điện thoại?

A. Kéo dài thời gian nghỉ bệnh
B. Lên lịch thi
C. Liên lạc với giám thị
D. Tìm hiểu về điều kiện thời tiết

For this purpose, you will
need to undergo a pre-

employment physical check-
up. To make an appointment,

please call (0500) 0550140.

160

B

Câu văn dưới đây nên điền vào vị trí
nào sẽ hợp lý nhất?
“Cuối cùng, bạn phải hoàn thành hơn
một nhiệm vụ trước khi bắt đầu công
việc với chúng tôi vào thời gian tới.”
A. [1]
B. [2]
C. [3]
D. [4]

Dựa vào câu trước đó, để chọn
nội dung câu trước “Prior to
your receiving training on the
vehicle you will be assigned
to, we must first ensure that
your medical documentation is
up-to-date.”
Tạm dịch: Trước khi bạn đi
đào tạo về phương tiện bạn
được phân công, đầu tiên,
chúng tôi phải đảm bảo rằng
tài liệu y học được cập nhất.

161

C

Bài báo thảo luận về vấn đề gì?
A. Lợi ích từ chương trình đào tạo
lãnh đạo
B. Một công ty điện tử thành công
C. Sự chỉ định của CEO mới
D. Công ty mở chi nhánh ở Durban

DURBAN - Rolidge Motors
has announced that Care
Walters will be the next CEO
of the Durban-based
company.

162

B

Cái gì dưới đây nói về bà Walters?
A. Bà ấy đã làm việc tại một số
phòng ban ở Cermak & Holden.
B. Bà ấy làm việc cho Rolidge
Motors sau khi ra trường.
C. Bà ấy là giáo sư trước khi bắt đầu
mở công ty riêng.
D. Bà ấy chuyên về giúp các công ty thoát khỏi khó khăn.

This marks Ms. Walter’s
return to Rolidge Motors,
where she began her career
after graduatting from
university.

163

D

Cả Mr. Hsing and Ms. Bekwa đề cập
đến những loại thông tin chứng nhận
nào của bà Walter.
A. Sự nổi tiếng của bà trong số các
sinh viên
B. Những đổi mới của bà ở Cermak
và Holden
C. Những thành tích học thuật của bà
D. Danh tiếng cả bà được biết đến
với tư cách là người đứng đầu.

“Her work at Cermak &
Holden has been remarkable,
and we look forward to
benefiting from her
visionary leadership.”

164

D

Theo như email, khi nào người dân
có thể dùng nước trở lại.
A. Lúc 7 giờ sáng
B. Lúc 11 giờ sáng
C. Lúc 3 giờ chiều
D. Lúc 5 giờ chiều

The interuption will begin at
11 AM. Water service will be restored by 5 PM.

165

B

Ông Kim có thể là ai
A. Thợ ống nước
B. Quản lý tòa nhà
C. Công nhân xây dựng
D. Công ty dịch vụ khách hàng

Please inform all of your
building’s tenants
in advance
about the interruption, as well
as these general guidelines.

166

C

Đâu là vấn đề mà ông Dela Rue đề
cập có thể xảy ra trong tương lai?
A. Có thể tăng phí duy trì
B. Có thể lường nước chính có lỗ
hỗng rò gỉ
C. Đường nước có thể có vấn đề
D. Có thể kiểm tra tiếp theo vào tuần
tới

After water is turned back on,
air in the pipes may cause
sudden bursts of water
. You
can fix this problem by
running water slowly at first.

167

A

Điều gì dưới đây nói về người dân
của Jigye Apartments?
A. Họ nên gọi số cụ thể mà không
suy nghĩ gì
B. Họ nên cố gắng giảm lượng nước
sử dụng
C. Họ phàn nàn với nhóm dịch vụ
khách hàng.
D. Họ lên lịch họp cư dân vào ngày
12 tháng 1.

For any other issues that occur
after water service is returned,
call our Customer Service
desk at the number listed on
our Website for your
specific area.

168

D

Bản ghi nhớ này nói về cái gì?
A. Liên doanh với công ty khác
B. Thuê một vài nhân viên mới
C. Tạm thời đóng cửa để đổi mới
D. Mở chi nhánh mới

I am pleased to annouce that
our bank is expanding.
Thanks to our creative
marketing and award-winning
customer service, the demand
for our service has been
growing...
We will therefore
be opening a branch
in
Leesburg this year.

169

C

Nhân viên được mời làm gì?
A. Tham gia nhóm doanh nghiệp địa
phương
B. Tham dự buổi lễ kỷ niệm
C. Đọc thông tin trên website
D. Gửi ý tưởng cải thiện dịch vụ
khách hàng.

There remanin, however, a
couple of job openings to be
filled that can be views at
www.southstreetbank.com/job
s. If any of our current staff
are interested in transferring to
the Leeburg branch, we
encourage you to review the
vacancies soon and apply at
the Website listed above.

170

A

Một thành tựu ông Rees-Yates đề cập tới là gì?
A. Ấn định giải thưởng
B. Một bài viết tích cực về ấn phẩm
địa phương
C. Lời mời tới một sự kiện nổi tiếng
D. Đầu tư tăng ngoài mong đợi

Meanwwhile, our business continues to thrive and grow
in other ways. We have
recently been nomiated for
the Business of the Year
award
by the Chamber of
Commerce.

171

B

Câu văn “Hầu hết nhân viên Leeburg
đã được tuyển dụng.” ở vị trí nào
phù hợp nhất.
A. [1]
B. [2]
C. [3]
D. [4]

Dựa vào câu trước và câu sau
để chọn đáp án đúng
Tạm dịch: Mặc dù chi nhánh
mới mở sau ngày 1 tháng 7,
nhưng trên thực tế nó đã sẵn
sàng hoạt động... Vì vậy, tuy
nhiên một số vị trí vẫn cần bổ
sung có thể xem trên webiste.

172

D

Ông Li có thể là ai?
A. Nhóm thám hiểm
B. Điều phối giao nhận
C. Nhân viên nhà kho
D. Giám sát cơ sở vật chất

Good morning, everyone. I
want to remind
you that
Larkin Landscaping will be
here at Derryco tomorrow
morning to remove trees from
the front parking area. My
workers will
block off the
area before the contractor
arrives, so you and your staff
should plan to find parking
elsewhere ...

173

B

Tại sao bà McGonagle sẽ liên lạc
ông Li
A. Để sắp xếp thăm với ông ấy
B. Để xin hỗ trợ đỗ xe
C. Để có danh sách các hướng đi tới văn phòng
D. Khuyên ông ấy hoãn di chuyển

Yes, give Ms. Mc Gonagle my
phone number and have her
call me when she arrives. I
will direct her around the
back. The spots there will be reserved for visitors only.

174

A

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mùng 9
tháng 5?
A. Một vài nhân viên Derryco sẽ làm
việc tại nhà
B. Derryco sẽ bị đóng cửa
C. Bà McGonagle sẽ ở một khách
sạn địa phương
D. Ông Deegan sẽ hủy gọi họp

Remember, too, that we can
approve team members to
work from home tomorrow.

175

B

Lúc 9:15 sáng, ông Li hàm ý gì khi
viết “nhóm đi lúc mưa hay nắng
chiếu.”
A. Dự báo thời tiết có lẽ sai.
B. Công việc ngoài trời sẽ tiến hành
như dự định
C. Larkin Landscaping thuê một
nhóm công nhân tinh nhuệ
D. Nhân viên Derryco nên chuẩn bị
cho thời tiết xấu

Dựa vào câu “There’s heavy
rain in the forest. Are you sure
the work will go? - Yes”
Tạm dịch: “Ngày mai mưa to
trong rừng đó. Bạn có chắc
chắn công việc sẽ tiến hành
chứ. - Có”

176

C

Mục đích của trang web là gì?
A. Lấy phản hồi về một dịch vụ
B. Thông báo sáp nhập doanh nghiệp
C. Công khai một sản phẩm thành
công
D. Trao thưởng cho một sản phẩm

We are pleased to annouce
that our latest design, the
Supplis Seat, will be
introduced on Honshu
Express’s Tokyo-Osaka
route, which is scheduled to
debut soon.

177

A

Đội thiết kế hộ trợ loại hình công
nghiệp nào?
A. Hàng không

B. Công nghệ
C. Giáo dục
D. Hệ thông trung chuyển thành phố

Tên web: sunriseaeroplane
Since last February, our
designer team has worked closely with Honshu Express
to produce a comfortable
seat that meets the most
stringent safety standards
...
We were also impressed with
overall style and noticed how
well he seats fit in with the
contemporary look of our air
carrier interiors.

179

B

Email chỉ ra điều gì về các bài kiểm
tra người tiêu dùng?
A. Chúng vẫn chưa được hoàn thành
B. Chúng dẫn đến thay đổi thiết kế
C. Chúng diễn ra trên một lộ trình cụ
thể
D. Chúng không đáp tiêu chuẩn an
toàn

Many thanks for your quick
turnaround since we tested the
product with a small group of
consumers last month. The
features your team added to
the initial design are perfect
,
particularly the optional
footrest.

180

Khi nào ghế Supplis sẽ đi vào sử
dụng?
A. Tháng 1
B. Tháng 2
C. Tháng 3
D. Tháng 4

By the end, the Tokyo-Osaka
service route will go
operational at the end of
April.

181

A

Câu nào dưới đây nói về La Gardina
Mall?
A. Được đặt tại Bay Shore
B. Chỉ được mở vào mùa hè
C. Đã có thêm một vào cửa hàng gần
đây
D. Gồm chủ yếu các cửa hàng thời trang

With 300,000 square meters of
pedestrian-only retail space,
La Gardina Mall attracts more
than four million visitors per
year. It is shopping and
dinning destination for local
Bay Shore residents and tourist alike.

182

A

Trong quảng cáo, từ “occupied” ở
đoạn 3, dòng 3 gần nghĩa nhất với từ
A. Được lấp đầy
B. Được chụp lại
C. Bận rộn, chiếm đóng
D. Sẵn sàng

Tạm dịch đoạn 3: Nếu bạn
muốn thêm thông tin về giá
thuê hay không gian nhà hàng
tại La Gardina, vui lòng liên
hệ Cecilia Goncalves, quản lý
bộ phận cho thuê tại địa chỉ
[email protected].
Trong khi hầy hết không gian
của chúng tôi ...bơi những
hợp đồng thuê dài hạn ...

183

C

Mục đích của email là gì?
A. Quảng bá vườn thực vật mới
B. Mô tả sơ lược một công ty nổi
tiếng
C. Yêu cầu thương thảo những
doanh nghiệp tiềm năng.

As owner of Sabatini Leather
Goods, I would like to express interest in a short-
term leasing opportunity
at La Gardina Mall.

184

C

Điều gì dưới đây nói về sản phẩm
làm từ da Sabatini?
A. Được bán trên mạng
B. Thường có giảm giá
C. Thường được quảng bá cho khách
du lịch
D. Được sản xuất ở Glastonbury

Our high-quality leather
products
are imprinted with
the name of the tourist
destination where they are
sold.

185

B

Ông Sabatini và bà Goncalves có khả
năng thương thảo về vấn đề gì?
A. Địa điểm cửa hàng
B. Độ dài của hợp đồng
C. Kích cỡ không gian bán lẻ
D. Giá của một bảng câu hỏi thuê hàng tháng

We would like a space of
about 150 square meters for a
three-month period
over the
summer tourism season.
Could you please call me at
5550125 so that we can discuss this matter further?

186

Bảng biểu chỉ ra điều gì về thảm
trong bộ sưu tập Pleiades?
A. Chúng có sẵn trong 60 ngày
B. Chúng thường có sẵn hàng trong
kho
C. Chúng có cân nặng khác nhau
D. Chúng có cùng kích cỡ

Dựa vào bảng, nhìn mục
shipping weights

187

C

Ông Sorrell ban đầu đặt cái gì?
A. Artemis
B. Hera
C. Janus
D. Iris

Dựa vào bảng và câu đầu tiên
email thứ 2

188

B

Ông Sorrel yêu cầu bà Zuckerman
làm gì?
A. Hoãn mở khách sạn
B. Chọn một sản phẩm thay thế
C. Đặt một số thiết bị khác
D. Gửi một vài bức ảnh của sảnh

Attached are photographs of
several alternative selections
that I believe will work with
the decor... I need a decision
from you as soon as possible.

189

C

Theo như bài báo, trước khách sạn
The Pavel, đã có chỗ nào thuê?
A. Thư viện
B. Trung tâm khách tới thăm
C. Tòa án
D. Quán cà phê

Once the city’s courthouse
and Ms, Simpson’s
workplace
, the existing
structure had been vacant for
the past nine years.

190

A

Điều gì dưới đây nói về khách sạn
The Pavel?
A. Mở cửa theo đúng lịch trình
B. Được xây dựng trong vào 9 năm
C. Trở thành điểm đến của khách du lịch

D. Được quản lý bởi ông Simpson

...Now the space boasts 34
elegant rooms, an inviting
lounge with ... next month

191

A

Lí do cải thiện hệ thống xe buýt là
gì?
A. Nhân viên Optieris cung cấp
feedback
B. Đội lái xe hiện tại dần có tuổi
C. Có nhiều người đi làm bằng xe
tàu hơn
D. Optieris đã xây cơ sở vật chất mới
trong khuôn viên của họ

In direct response to your
helpful feedback
, we would
like to announce a number
of improvements to the
shuttle system
that connects
the Optieris campus with the
Morbrook and Nesse train
stations.

192

B

Một thay đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng
2?
A. Xe buýt sẽ tạo ra ít lượng không
khí bị ô nhiễm hơn.
B. Các chuyến xe buýt thường xuyên
hơn
C. Mỗi xe sẽ đi theo một lộ trình
khác nhau
D. Chuyến xe buýt đầu tiên sẽ chạy
sớm hơn

(1) ... Buses will now run
every 15 minutes instead of
30 minutes

193

D

Bến xe buýt nào sẽ được thêm vào
hành trình?
A. Bến Morbrook
B. Bến Nesse
C. Khuôn viên East
D. Khuôn viên West

(2) A second campus stop
will be added
. Besides, the
current stop at the main
administration building on the
east side of the Optieris
campus
, there will be a
second stop to better
accommodate all our staff.

194

D

Tại sao bà Edgreen đến thăm khuôn viên Optieris?
A. Hoàn thành hợp đồng giữa công
ty của bà và Optieris.
B. Kiểm tra chất lượng
C. Tham dự buổi đào tạo
D. Theo đuổi cơ hội nghề nghiệp

Subject: Applicant interview at Optieris.

195

C

Bà Edgren mong xuống xe lúc nào?
A. 7:57 sáng
B. 8:12 sáng
C. 8:27 sáng
D. 8:42 sáng

I will take a train arriving at
Nesse Station at Nesse at 7:55
AM, then your shuttle bus
upon arrival.

- Bắt xe lúc 8:00 -> đến bến
West Camp lúc 8:27

196

B

Có thể ông Beeby’s làm nghê gì?
A. Nhân viên kinh doanh
B. Thợ sơn
C. Lái xe giao hàng
D. Cơ quan bất động sản

Bảng 1: order sơn
Email: I used Bright Now
Home’s new in-store
customer pickup
for the first
time this week.

197

A

Ông Beeby cần thêm đồ nào?
A. Coastland Gray
B. Linwall Gray
C. Brightwwyn Green
D. Foxdell Green

Unfortunately, I didn’t
double-check my order before
I left the store. When I arrived
at the house I was working on,
I realized I had received
only one garloons of BN-101
paint I had order
.
Theo bảng: BN-101 thuộc
Coastland

198

D

Ông Beeby lấy sản phẩm còn thiếu
trong order của ông ấy ở đâu?
A. Cửa hàng Northwest

B. Cửa hàng Northeast
C. Cửa hàng Southwest
D. Cửa hàng Southeast

... We saw the comments you
posted about us on
uopine.com, and we are grateful to you. It was nice to
hear that our flagship location
was so convenient to your
work site and that you were
able to pick your missing
paint there.

Additional locations:
Southeast flagship store

199

C

Câu nào dưới đây nói về Bright Now
Home?
A. Có chuyên gia thiết kế ở các cửa
hàng
B. Cung cấp dịch vụ chuyển phát
trong ngày
C. Bán các mặt hàng bảo trì nhà cửa
D. Tặng mã khuyến mãi trên
Website

After allm the rainy season is
almost here, so now is a great
time to come in and get the
tools
you need for those
upcoming roof jobs!

200

B

Mục đích khi bà Jones viết email là
gì?
A. Giới thiệu dịch vụ mới
B. Cảm ơn khách hàng
C. Thông báo giảm giá theo mùa
D. Giải thích chính sách thay đổi

We are glad to have served
your business ...
We stand behing our products
and look forward ...

Xem thêm