Cách đổi các thì trong câu bị động

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

Bài viết thống kê chi tiết cách đổi các thì từ câu chủ động sang câu bị động. Giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng, vận dụng vào làm bài tập.

TENSES (Thì)

ACTIVE VOICE (Chủ động)

PASSIVE VOICE (Bị động)

Present Simple 

(Hiện tại đơn)

 

S +V(s / es)

Ví dụ: People speak English here.

-> S + am / is / are + p.p

Ví dụ: English is spoken here.

Present Continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

S + am / is / are + V-ing

Ví dụ: They are painting the house.

-> S + am / is / are + being + p.p

Ví dụ: The house is being painted.

Present Perfect

(Hiện tại hoàn thành)

S + have / has + p.p

Ví dụ: He hasn’t worn jackets for ages

-> S + have / has + been + p.p

Ví dụ: Jackets haven’t been worn for ages

Past Simple

(Quá khứ đơn)

S + V2 / Ved

Ví dụ: My mother wrote this letter.

-> S + was / were + p.p

Ví dụ: This letter was written by my mother.

Past Continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

S + was / were + V-ing

Ví dụ: She was doing the homework at that time yesterday.

-> S + was / were + being + p.p

Ví dụ: Her homework was being done at that time yesterday.

Past Perfect

(Quá khứ hoàn thành)

S + had + p.p

Ví dụ: They had destroyed all the documents when they arrived.

-> S + had been + p.p

Ví dụ: All the documents had been destroyed when they arrived.

Future Simple

(Tương lai đơn

S + will / shall + V(b.f)­

Ví dụ: I will tell you when the time comes.

-> S + will / shall + be + p.p

Ví dụ: You will be told when the time comes.

Future Continuous

(Tương lai tiếp diễn)

S + will / shall + be + V-ing

Ví dụ: We will be holding tasks at this time next year.

-> S + will / shall + be + being + p.p

Ví dụ: Talks will be being held at this time next year.

Future Perfect

(Tương lai hoàn thành)

 

S + will / shall + have + p.p

Ví dụ: You will have finished this report before Tuesday.

-> S + will / shall + have been + p.p

Ví dụ: This report will have been finished by Tuesday.

Nguồn: tech12h.com

Bình luận