Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

Bài viết cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng và bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1. Nhằm giúp các bạn nắm được kiến thức, vận dụng làm bài tập để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh.

1. Cấu trúc

  • Dưới đây là cấu trúc của đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1:

Câu đk loại 1:  If S + V (chia ở thì hiện tại đơn), S + will (not) + V nguyên thể

Đảo ngữ đk loại 1:  Should + S + V (chia ở thì hiện tại), S + will/may/might/should/can (not)… + V nguyên thể

  • Ví dụ:

    If you should hear the fire alarm, leave the building at once.

-> Should you hear the fire alarm, leave the building at once.

(Nếu bạn nghe tiếng báo động cháy nổ, hãy rời khỏi tòa nhà ngay tức khắc)

  • Các bạn có thể xem thêm kiến thức về câu điều kiện loại 1 => Xem thêm

2. Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  • Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu
Ví dụ: If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news.

  •  Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should”

Ví dụ: If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have free time, he’ll play tennis.

3. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Sử dụng cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1, viết lại câu

  1. If you study hard , you will passthe exams.
  2. If it rains , we won't walk to the town.
  3. If he has a temperature, he will see the doctor.
  4. If my friends come, I will be very happy.
  5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.
Bài tập 2: Chọn đáp án phù hợp

1. ____ Mary study hard, she will pass the exam

a. If                     b. Should

c. Were              d. Had

2. _____they ber, they could lift the table

a. If                    b. Should

c. Were             d. Had

3. _____Mary studied hard, she would have passed the exam

a. If                   b. Should

c. Were             d. Had

 

Nguồn: tech12h.com

Bình luận