Download trọn bộ sách ETS 2020

Đáp án chi tiết bộ đề ETS 2020 RC (Test 2 - Part 7)

Câu Đáp án Nghĩa Thông tin trong bài
147 C Mục đích của email?
A. Công bố dịch vụ nâng cấp
B. Thu hút khách hàng mới
C. Tăng lượng bán vé tháng 4
D. Quảng bá Rapid Railways Express
Câu 1: Rapid Railways would like to reward its loyal customers with a special discount on travel during the month of April.
148 D Điều nào là đúng khi nói về chiết khấu
đặc biệt?
A. Cho cả trẻ em
B. Yêu cầu vé phải được mua qua điện
thoại
C. Chỉ áp dụng cho vé đã mua
D. Đề xuất cho hai người cùng đi
Câu 2: Purchase an adult round-trip ticket over $60 and receive 50 percent off a second adult fare for a companion.
149 A Chủ đề nào sẽ được thảo luận tại sự
kiện?
A. Truyền thông xã hội
B. Khoản đầu tư thành công
C. Xây dựng doanh nghiệp nhỏ
D. Giải quyết tỉ lệ chuyển đổi nhân
viên
Dòng 4: “Social Media Trends for Business Success”
150 D Điều gì về sự kiện cần chú ý?
A. Được tổ chức hàng tháng
B. Được tổ chức vào cuối tuần
C. Không cần đăng ký
D. Giới hạn chỗ ngồi
Dòng 3 từ dưới lên: Registration required, limited seating available.
151 D

Thông báo này hướng đến ai?
A. Nhân viên bảo trì
B. Bảo vệ
C. Thanh tra an toàn

D. Khách thăm nhà máy

Dòng 4: Welcome to Harrod Automotive Manufacturing! ... We ask that the following rules be strictly observed  while you are touring the assembly floor.
152 B Theo thông báo, tại sao ai đó cần liên
lạc với bà Bradley?
A. Để khen thưởng nhân viên
B. Để thắc mắc một chính sách
C. Để nộp ảnh
D. Để nhận lịch trình
Câu cuối đoạn 1: For concerns about compliance, please contact the site manager. Và chức vụ của bà Bradley được nêu ở dòng 3: Laura Bradley, Site Manager
153 B Tại sao ông Rabin gửi tin nhắn cho bà
Greene?
A. Để hỏi liệu bà có cần thêm không
gian chứa đồ
B. Để biết liệu có tài liệu nào là của
bà Greene
C. Để nhờ bà chuyển giúp vài thùng
D. Để hỏi nơi cất tài liệu
Câu 2: There are some boxes marked “Accounting” in here. Are they yours?
154 C Lúc 11:20 sáng, ý ông Rabin là gì khi
viết “Việc đó tùy vào bà”?
A. Ông sẽ phân loại tài liệu nếu bà
Greene muốn
B. Ông có thể sắp xếp thời gian để
mở khóa nhà kho
C. Bà Greene có thể quyết định khi
nào bà muốn xem lại tài liệu
D. Bà Greene có thể chọn loại hộp
nào bà muốn sử dụng
- Đoạn tin nhắn của bà Greene: Do you want me to come have a look?
- Đoạn tin nhắn của ông Rabin: It's up to you. I can just leave them here until you have more time.
155 D

Khía cạnh nào của cửa hàng Agosti
Nairobi mà bái báo muốn nhấn mạnh?
A. Nội thất rộng rãi

B. Đội ngũ bán hàng hiểu biết
C. Nhiều sự lựa chọn về thương hiệu
D. Hiển thị có tính tương tác

Đoạn 2: Agosti Nairobi will feature a unique hands-on approach to fashion, with touch-screen display stations positioned throughout the store.
156 C Câu nào đúng về giày Agosti?
A. Chúng có sẵn những thiết kế mới
B. Chúng rất đắt đỏ
C. Chúng được làm với kích cỡ hiếm
có khó tìm
D. Chúng hầu hết được làm thủ công
Câu 3 đoạn 3: Shoes will be available in a variety of lengths and widths not usually found in competitor stores.
157 D Câu dưới đây phù hợp nhất với vị trí
được đánh dấu [1], [2], [3] hay [4] ?
“Thực tế, công ty hiện đang tìm kiếm
địa điểm cho cơ sở vật chất mới được
thiết kế trong vùng.”
A. [1]
B. [2]
C. [3]
D. [4]
Dựa vào câu trước số 4:
According to Mr. Zito. the
opening of the Nairobi store
is only the first step of an
ambitious expansion plan
.
(Dịch: Theo ông Zito, việc
khai trương cửa hàng
Nairobi chỉ là bước đầu tiên
trong kế hoạch mở rộng đầy
tham vọng.)
158 C Mục đích của biểu mẫu?
A. Để nộp đơn xin việc
B. Để yêu cầu thuê
C. Để báo cáo vấn đề
D. Để thay đổi địa chỉ
Cột bên phải: Type of
problem
159 A Ai sẽ là người đầu tiên liên hệ với bà
Randall về yêu cầu ngày 2 tháng 4?
A. Ông Kim
B. Ông Lerner
C. Ông Roper
D. Ông Blanch

Nhiệm vụ của từng người
trong các lựa chọn:
- Ông Kim: được giao xử
lý yêu cầu
- Ông Lerner: chồng bà
Randall
- Ông Roper: sửa mái nhà

- Ông Blanch: phê duyệt
yêu cầu của bà Randall

160 B Tại sao bà Randall đề cập đến một vài
trang thiết bị văn phòng?
A. Chúng để bán
B. Chúng cần được di chuyển vị trí
C. Chúng bị hỏng
D. Chúng cần được thay thế
Phần Additional instruction:
There is very expensive
office equipment directly
under that part of the ceiling.
We will need to move it
before any repairs are made.
161 A Thông cáo báo chí này ngụ ý gì về ông
Deems?
A. Ông giám sát nhiều tòa nhà
B. Ông thường xuyên đi nước ngoài
C. Ông là nhà đầu tư thành công
D. Ông ấy thường để huy hiệu nhận
dạng không đúng chỗ
Đoạn 2: According to Babson’s CEO Daniel Deems, Deluxident’s fingerprint-scanning system is a significant improvement over other security products the company has tried in the
past.
162 B Tại sao ông Deems thích sản phẩm
mới của Deluxident hơn những sản
phẩm trước?
A. Nó tạo thuận lợi cho khách tham
quan công ty
B. Nó giúp giảm chi phí trong dài hạn
C. Nó yêu cầu xác thực hình ảnh
D. Nó cho phép nhân viên nhanh
chóng định vị được nhau
Đoạn 3: “Producing and
replacing lost badges,

however, was expensive...
All in all, the badges were
costly and risky.
163 A

Điều nào đúng khi nói về Deluxident?
A. Giao hàng toàn thế giới
B. Trụ sở ở Canada
C. Cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ

D. Có kế hoạch sáp nhập với Babson
Vehicles Ltd.

Đoạn 4: Deluxident delivers items worldwide and offers 24-hour technical assistance by telephone.
164 C Điều gì được chỉ ra về Hạt (cách phân
cấp của Mỹ) Lewis và Clark?
A. Nổi tiếng nhờ những nhà hàng
B. Thực thi quy định của tòa nhà một
cách nghiêm khắc
C. Cung cấp thông tin về tài sản qua
Internet
D. Tìm kiếm phản hồi cho dự án phát
triển
Đoạn 1: After searching through Lewis and Clark County's public property tax records online, I discovered that you are the owner of the building ...
165 D Bức thư gợi ý gì về tòa nhà bách hóa
tổng hợp?
A. Đang mở cửa phục vụ người dân
B. Đã đổi chủ sở hữu nhiều lần
C. Đang được cải tạo trên diện rộng
D. Bị bỏ hoang nhiều năm
Đoạn 1 câu 2: As far as I can tell, the building has been boarded up and unoccupied for quite a few years.
166 A Lí do nào khả thi nhất khiến bà Cleary
hứng thú với tài sản của ông Donnell?
A. Nó nổi tiếng với người dân địa
phương
B. Nó tọa lạc tại trung tâm thành phố
C. Nó được bán với giá thấp
D. Nó có không gian rộng rãi
Đoạn 3 câu 2: I have spoken with many Helena residents
who have fond memories of your building
, and they would like to see it transformed into a usable structure again.
167 B

Câu dưới đây phù hợp nhất với vị trí
được đánh dấu [1], [2], [3] hay [4] ?
“Tôi nghĩ ví dụ việc thiết kế một bên
tường lộ gạch sẽ là cần thiết giúp tòa
nhà thêm thu hút.”
A. [1]

B. [2]
C. [3]
D. [4]

Dựa vào câu trước số 2: I would want fo keep as much of the original structure intact as possible.
--[2]--. Any modifications
would be minor.
168 B Mục đích của thông tin này?
A. Mô tả buổi tuyển dụng
B. Giải thích chính sách công ty
C. Cung cấp thông tin về tòa nhà cho
khách tham quan
D. Giúp khách hàng định vị web
3 cụm in đậm giải thích từng
loại bảng tin được đặt ở đâu
và sử dụng cho mục đích gì
169 A Thông tin quan trọng của công ty có
khả năng được đăng ở?
A. Gần thang máy
B. Trong phòng nghỉ của nhân viên
C. Trong phòng hội thảo
D. Trong phòng Nhân sự
Đoạn 2: The bulletin board by the elevator is used to convey general information to all employees, such as important company news or reminders.
170 B Theo thông tin cung cấp, tại sao nhân
viên cần liên hệ phòng Nhân sự?
A. Để lấy chìa khóa phòng
B. Để được đồng ý đăng thông báo
C. Để đăng ký sự kiện công ty
D. Để nộp yêu cầu sao chép tài liệu
Đoạn 4: To post these notices, staff must first submit a request to Human Resources and include contact information as well as a photocopy of the posting.
171 C Tại sao các bảng tin được kiểm tra
thường xuyên?
A. Để xác nhận ngăn tủ được khóa
B. Để xác nhận vật dụng cá nhân
được bán
C. Để đảm bảo bài đăng phù hợp với
vị trí chức năng của bảng tin
D. Để đảm bảo bài đăng gây hứng thú cho các nhân viên
Đoạn cuối: All bulletin boards will be checked regularly to ensure compliance with their intended purposes.
172 D Tại sao ông Hashimoto liên lạc với bộ
phận chăm sóc khách hàng?
A. Để đưa phản hồi về lần nghỉ
dưỡng gần đây
B. Để đặt phòng sử dụng điểm khách
hàng thân thiết
C. Để thay đổi việc đặt phòng hiện tại
D. Để hỏi về điểm khách hàng thân
thiết bị thiếu
Đoạn 1: I just logged in to my guest loyalty program account and noticed that the nights I stayed at the Grand Jurony Hotel last month haven't been credited. Are my lovalty points being processed?
173 A Lúc 10:46 sáng, ý ông Wong là gì khi
viết: “Tôi đã có nó đây”?
A. Ông đã tìm thấy thông tin
B. Ông chỉ ra lỗi do ông Russo làm
C. Ông sẽ gọi ông Hashimoto
D. Ông sẽ hoàn thành việc đặt phòng
của ông Hashimoto
Cuối đoạn 2 và đầu đoạn 3:
Russo: What were the dates
of your stay so that he can
look up the reservation?
Wong: Already got it. I can
confirm Mr. Hashimoro
stayed four nights
with a
check-in date of March 7.
174 C Ông Russo đề xuất sẽ làm gì giúp ông
Hashimoto?
A. Tặng ông điểm thưởng
B. Gửi khoản bồi thường
C. Cung cấp dịch vụ hạng cao cấp
hơn cho lần đặt phòng tiếp theo
D. Chuyển tài khoản của ông sang
chương trình tích điểm khác
Câu cuối đoạn 5: May I assist you in upprading your current reservation or in completing a booking for a future stay?
175 D

Điều nào KHÔNG được chỉ ra khi nói
về chương trình tích điểm khách hàng
thân thiết?
A. Điểm tích được trong một lần nghỉ

có hiệu lực trong vòng 1 năm
B. Điểm có thể dùng để nâng hạng
C. Điểm được cộng vào tài khoản khi
khách rời khách sạn
D. Điểm có thể được nhân đôi trong
những trường hợp nhất định

Các yếu tố về điểm được đề
cập trong bài:
- Points are good for one
year after the check-out date

- Mr. Hashimoto, I have
added the points to your
account. (sau khi ông
Hashimoto hoàn thành
lần nghỉ tại khách sạn)
- With your new points,
you are eligible to either
upgrade your room for
the stay you reserved ...

176 C Mục đích của email?
A. Gửi lời mời cho buổi lễ
B. Thông báo chính sách thay đổi
C. Chuyển tiếp tài liệu công ty
D. Chấp thuận yêu cầu nghỉ phép
Dòng 3: Please find details about our employment policies and practices attached.
177 B Trong email, từ “going” ở đoạn 1,
dòng 1 gần nghĩa với từ nào nhất?
A. Khởi hành
B. Diễn ra
C. Bán
D. Tham quan
Dịch: Tôi mong ngày đầu tiên của bạn ở Công ty Vật tư y tế Epmedin diễn ra thuận lợi.
178 D Điều gì được chỉ ra về ông Awad?
A. Ông chỉnh sửa sổ tay nhân viên
B. Ông đã gặp bà Leighton
C. Ông đi làm bằng phương tiện giao
thông công cộng
D. Ông sẽ đi công tác vào tháng 2
Đoạn 3 câu 2: Your first trip will be to our headquarters next week, followed by visits to the rest of our facilities at the end of the month.
179 D

Địa điểm nào có thể là nơi ông Awad
làm việc?
A. London

B. Glasgow
C. Dublin
D. Belfast

Trong email viết:
“By the way, you have already been assigned your own personal parking space, but you will need to contact the transportation operations department to obtain a parking permit for display purposes.” Trong sổ tay về từng địa
điểm viết: “Employees at the Belfast facility must obtain a permit for a designated parking space from the transportation operations department.”
180 C Theo sổ tay, tất cả các văn phòng ở
Epmedin có điểm gì chung?
A. Không có hầm đỗ xe
B. Không yêu cầu giấy phép đỗ xe
C. Nhân viên cần tuân theo quy định
ăn mặc nhất định
D. Công nhân phải tuân thủ nghiêm
túc quy tắc an toàn
Mục Dress code: Workplace dress codes
vary
by location. Headquarters in London and the Glasgow office require staff to wear formal business attire, while business casual attire is approved for staff at our Dublin and Belfast manufacturing plants.
181 C Trong email, bà Watson ngụ ý gì về
buổi họp?
A. Một vài khách hàng sẽ tham dự
B. Giám sát viên mới được tuyển sẽ
điều hành buổi họp
C. Thời lượng buổi họp kéo dài hơn dự tính
D. Địa điểm họp thay đổi
Đoạn 1: Mai Tran, our publications supervisor, wants to update everyone on this season's product line. She should not take more than twenty minutes.
182 D Yếu tố nào mới trong chương trình?
A. Sự kiện cộng đồng
B. Quảng cáo trực tuyến
C. Cập nhật trang web
D. Ấn phẩm
Đoạn 1: Mai Tran, our publications supervisor, wants to update everyone on this season's product line.
183 A Bà Watson yêu cầu mọi người mang
gì đến buổi họp?
A. Tài liệu tài chính cập nhật
B. Danh sách nhân viên mới
C. Bản sao chương trình
D. Hợp đồng đại lý chỉnh sửa
Đoạn 2:
It would also help if each of you brought copies of your latest budget report and projected cost estimates for next quarter.
184 D Chương trình tiết lộ điều gì về ông
Ranier?
A. Dạy khóa quảng cáo trực tuyến
B. Tham dự buổi họp qua điện thoại
C. Từng làm việc với bà Watson
D. Đại diện cho tổ chức địa phương
Dòng đầu của bảng: Community events: Learn
about local outreach Opportunities (Leader: Ranier)
185 C Tập đoàn Contiera có khả năng bán
mặt hàng nào?
A. Sách và tạp chí
B. Vật dụng làm vườn
C. Quần áo thể thao
D. Phần mềm máy tính

2 dòng cuối bảng:
- Web site updates: Present

recent changes to ski-
apparel
page

- Print publications:
Review final changes to
spring sportswear
catalog

186 B

Điều gì được chỉ ra khi nói về Liên
hoan phim Penglais?
A. Nó mới với xứ Wales

B. Nhiều người từng tham dự trở nên
nổi tiếng
C. Nó tập trung vào phim cổ điển từ
quá khứ
D. Cháy vé cho mảng phim truyện

Câu cuối đoạn 1: It also boasts of having launched the careers of a growing number of celebrity filmmakers.
187 C Tại sao ông Driscoll vui mừng?
A. Ông sẽ nhận giải thưởng
B. Phim của ông sẽ được chiếu tại
Liên hoan phim
C. Ông Griffith sẽ tham dự
D. Ông Griffith mời ông phát biểu
Email: I am excited and honoured to hear that you will be able to accept your prize in person at this year’s Penglais Award Ceremony. In person: trực tiếp
188 A Vé của lễ trao giải được cho là?
A. Không thể mua
B. Không thể truy cập trực tuyến
C. Sẽ có sẵn vào ngày 3/5
D. Đã bao gồm khi mua vé phim lẻ
Bài chỉ đề cập đến mua vé xem phim, không nhắc đến mua vé cho lễ trao giải.
189 B Nghề nghiệp của Shirley Finch?
A. Tổ chức sự kiện
B. Nghệ sĩ giải trí
C. Người trao giải
D. Đạo diễn Liên hoan phim
Trong thiệp mời chương trình:
- Performance by Shirley Finch, accompanied by Dom Lucas on piano
- Final performance by Shirley Finch, solo
190 C Giải thưởng ông Griffith có thể nhận?
A. Diễn viên xuất sắc
B. Nhà làm phim xuất sắc
C. Giải cống hiến trọn đời
D. Thành tựu trong chỉ đạo sản xuất
Trong mail: You will be introduced by the festival's president, Ms. Sarah Wu, and you will have the opportunity to give a speech. Trong chương trình: Speech by Lifetime Achievement Award Recipient
191 B Tại sao bà Kapoor từ chối vị trí tại
Công ty quảng cáo Neela?
A. Bà không cung cấp đủ thư giới
thiệu theo yêu cầu
B. Bà không đạt được yêu cầu cho
công việc
C. Bà lỡ mất hạn nộp
D. Bà không thể tham dự buổi phỏng
vấn tiếp theo
Đoạn 2 email 1: Mr. Nirmal, Necla’s chief recruiting officer, expressed ..., but he explained that his company in fact needs someone who can also create Web content and
applications.
192 C Điều nào có thể đúng khi nói về bà
Kapoor?
A. Bà bỏ việc ở Dehli Works vài năm
trước
B. Bà từng làm việc cùng ông Nirmal
ở Dehli Works
C. Bà sẽ sản xuất quảng cáo TV cho
Công ty đóng hộp Mumbai
D. Gần đây bà đã chuyển việc
Đoạn 2 email 1:
Mr. Nirmal, Necla’s chief recruiting officer, expressed his admiration for the television commercials I produced for Delhi Works,
...
Đoạn 1 bức thư 2:
Your specific experience at Delhi Works, Inc., will be of tremendous value here.
193 C Nghề nghiệp của bà Sethi?
A. Quản lý căng tin
B. Kế toán tiền lương
C. Thành viên đội marketing
D. Thủ quỹ
Đoạn 2 bức thư 2:
Your assigned mentor, Ms. Meera Sethi, will meet you there at 10:30 to escort youte your department, where
she will review
your training plan and the projects the
team is currently working on.
194 D Theo bức thư, bà Mehta sẽ ở đâu vào
trưa ngày 1/6?
A. Buổi họp thiết kế
B. Chuyến công tác
C. Buổi phỏng vấn
D. Nhà ăn
Đoạn 2 bức thư 2:
At noon she will be taking you to our cafeteria for lunch in the company of some of your colleagues.
195 A Bà Kapoor được đề xuất công việc
mới như thế nào?
A. Trực tiếp
B. Qua thư
C. Qua email
D. Qua điện thoại
Mail 3:
The director offered me the position during our interview, and I will be starting on 1 June.
196 B Theo email đầu, một vài nhân viên đã
giải quyết vấn đề bằng cách nào?
A. Giảm chi phí vận hành
B. Làm ngoài giờ
C. Tuyển nhân viên tạm thời
D. Thuê ngoài dịch vụ bảo trì
Đoạn 1 câu 3:
Some of us have had to start coming to work earlier, and
others are staying late.
197 A Bà Sohn thực hiện lời khuyên nào của
ông Jackson?
A. Cho nhân viên các khoảng thời
gian giới hạn 25 phút cho việc in
ấn mỗi ngày
B. Phân bổ khoảng thời gian 1 tiếng
giữa ngày cho việc in khẩn cấp
C. Dán tờ đăng ký cạnh máy in
D. Ngừng sử dụng máy in màu
Ông Jackson khuyên: “To be fair, each employee should sign up for only two fifteen-minute blocks per day.” Bà Sohn thực hiện thông qua tờ ghi chú cho nhân viên: “Using this document, you may reserve up to two fifteen-minute printing periods per day.”
198 D Theo tờ ghi chú, máy in màu gặp phải
lỗi gì?
A. Chưa được đặt hàng
B. Thường xuyên hỏng
C. Không scan được tài liệu
D. Bị quá tải
Câu cuối tờ ghi chú: We have been purchasing more color ink than usual because staff members are using the color printers for scanning and printing when the black-and-white printers are in use.
199 C Điều nào đúng khi nói về máy in mới
của Công ty Reeder and Kelter?
A. Được giao vào ngày 24/11
B. Được bảo hành 3 năm
C. Được kiểm tra định kỳ vào ngày
18/1
D. Tặng kèm chế độ in từ xa trong
tháng đầu tiên

Ngày mua:
“We have purchased two
new printers ...
Unfortunately, they will not
be arriving until December
18.”

Email 2 báo thời gian kiểm
tra máy in: “Your first regularly scheduled servicing date will be one month from delivery.”

200 A Truzplan đề xuất gì?
A. Vận chuyển tài liệu in sẵn
B. Bảo hiểm thiết bị
C. Gợi ý đồ đi kèm
D. Đào tạo cách sử dụng thiết bị

Email 2 đoạn 2:
We also have Truzplan. With this affordable remote-printing service, we can securely print your scanned documents and bring them to your office when you need them.