28/05/2020
2,517 Lượt xem

Ngữ pháp nâng cao: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Phần 2)

Một điểm mấu chốt để để học tốt Tiếng anh đó là đúng ngữ pháp và vì vậy, việc đầu tiên ta nhìn vào sẽ việc chia động từ đã đúng với chủ ngữ và đúng với thì của động từ chưa. Ở phần 1, Chuyendetienganh.com đã chia sẻ tới bạn ngữ pháp cơ bản về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Và hôm nay, Chuyendetienganh.com tiếp tục đến bạn phần 2: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ nâng cao nhé!

Hãy bắt đầu học bài ngay thôi nào!

1. Danh từ tập hợp

Danh từ tập hợp là danh từ dùng để chỉ một nhóm người, động vật, đồ vật, hay khái niệm nào đó.

Dùng để chỉ một nhóm ngườiDùng để chỉ một nhóm đồ vật hoặc động vật
 • family/ group/ team
 • committee/ council/ board
 • class
 • company/ cooperation
 • crowd
 • audience
 • department/ faculty
 • a flock of birds/ sheep/ goats
 • a school of dolphins
 • a bunch of flowers
 • a herd of cattle
 • a pack of dogs/ wolves

a. Đối với từ chỉ tập hợp một nhóm động vật hoặc đồ vật => động từ chia số ít

Ex: A bunch of flowers is too expensive for us to buy.

A pack of dogs runs fast.

b. Đối với danh từ chỉ một nhóm người:

 • Nếu ám chỉ đến cả một tập thể => động từ chia số ít.

Ex: Our team plays really well in this season. ( chỉ cả 1 đội chơi tốt)

My class is so noisy. (chỉ cả tập thể lớp ồn ào)

 • Nếu ám chỉ đến các thành viên trong một tập thể => động từ chia số nhiều.

Ex: Our team play really well in this season. ( các thành viên trong đội chơi tốt)

My class are so noisy. (chỉ các thành viên trong lớp ồn ào)

2. A number of/ The number of + Danh từ số nhiều

A number of + Danh từ số nhiều + động từ chia số nhiều (một số những....)

Ex: A number of people have written in about this subject.

The number of + Danh từ số nhiều + động từ chia số ít ( Số lượng những....)

Ex: The number of people we need to hire is twenty.

3. Với những chủ ngữ chỉ phân số, phần trăm, majority, some, all, none – chúng ta dựa vào danh từ sau giới từ “of” để xác định cách chia động từ cho đúng.

Ex: Fifty percent of the pie has disappeared
Fifty percent of the pies have disappeared


Two third of the city is unemployed
One third of the people are unemployed

4. Many

Many + Danh từ số nhiều + động từ chia Số nhiều.

Ex: Many students like playing video games

Many a + Danh từ số ít + Động từ chia số ít.

Ex: Many a student likes playing video games.

5. The + tính từ ( chỉ tập thể người)

The + adj + Động từ chia số nhiều.

Ex: The young are often more energetic.

The deaf are not able to hear.

6. No/ None of

No/ None of (the)+ Danh từ không đếm được + Động từ chia số ít.

Ex: No further information is provided unless you are a member of our website.

No/ None of (the) + Danh từ số nhiều + Động từ chia số nhiều.

Ex: No people are allowed smoking here.

7. Khi “either” và “either” là chủ ngữ, chúng luôn đi với động từ số ít

Ex: Neither of them is available to speak right now
Either of us is capable of doing the job

8. Đối với mệnh đề quan hệ => Chia động từ theo danh từ trong mệnh đề chính

Ex:One of the girls who go out is very good.

The man who is in a white shirt is my ex-boyfriend.

Trên đây là toàn bộ phần ngữ pháp về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ mà Chuyendetienganh.com muốn gửi đến người học Tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt!