Câu hỏi:

Talk with, talk totalk at khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Khi diễn tả ý “nói chuyện” với ai đó trong Tiếng Anh, chúng ta thường nghĩ ngay đến động từ “talk”. Giới từ người học Tiếng Anh thường sử dụng nhất là “with”, nói chuyện “với” ai đó. Vậy còn “talk to” thì sao? Giữa talk to và talk with có sự khác nhau không?

Phân biệt talk to/talk with

Câu trả lời là KHÔNG, talk to và talk with là 2 cụm từ có thể được sử dụng thay thế cho nhau khi diễn tả hai hay nhiều người trò chuyện, hội thoại với nhau. Ví dụ:

  • I talked to my sister last night and she seemed to be upset about her romance. (Tối qua tôi nói chuyện với em gái mình và em ấy dường như rất buồn về chuyện tình yêu)
  • Where is Lindsay? I need to talk with her now. (Lindsay đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy)
  • Who are you talking to? (Em đang nói chuyện với ai vậy?)
  • My daughter often talks to her teddy bear about her day. (Cô con gái của tôi thường nói chuyện với gấu bông)

Một số người cho rằng talk to được sử dụng khi chỉ có một người nói (người kia chỉ nghe) và talk with dùng khi cả hai đều nói và trao đổi với nhau, tuy nhiên điều này không thực sự chính xác và người bản ngữ trên thực tế dùng cả talk to và talk with cho mọi trường hợp.

Một giới từ cũng thường được sử dụng với talk nữa là “at”. Talk at được sử dụng khi trong một cuộc hội thoại, một người nói áp đảo hơn người còn lại (và thường chỉ chú ý đến những điều mình nói mà không quan tâm/nghe người kia, nói hết phần người khác). Ví dụ:

  • Every time we meet, she keeps talking at me about how terrible her job is. (Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cô ấy cứ càm ràm về công việc của mình)
  • You shouldn’t just talk at your kids when you’re showing them how to do something, get them to ask questions and really be involved in the process. (Cậu không nên cứ nói hết phần người khác khi chỉ dạy con mình cách làm gì đó, hãy để chúng đặt câu hỏi và thực sự tham gia vào toàn bộ quá trình)

From english-learning.net with LOVE!