07/03/2021
1,615 Lượt xem

Phân biệt và cách sử dụng Either và Neither

Blog học và chia sẻ tài liệu học Tiếng Anh | Luyện nghe Tiếng Anh | Tài liệu ôn thi TOEIC và giao tiếp

“Either” và “Neither” là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, dùng để nói về “cũng”; tuy nhiên “Either” và “Neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH.

Thông thường, trong câu khẳng định, “so” và “too” được dùng như sau:

  • Tom is good-looking, and so is his brother. (Tom đẹp trai và em trai cậu ấy cũng vậy)
  • I love soccer and my sister loves it, too. (Tôi thích bóng đá và em gái tôi cũng vậy)

Nhưng khi câu chúng ta diễn đạt mang nghĩa phủ định, và chúng ta muốn nhấn mạnh cái gì đó “cũng không”, thì “either” hoặc “neither” sẽ được sử dụng.

Ví dụ: 

  • I couldn’t finish the assignment on time, and he couldn’t, either. (Tôi đã không thể hoàn thành bài tập đúng hạn và anh ấy cũng vậy)
  • I couldn’t finish the assignment on time, and neither could he.

Các bạn hãy chú ý 

• Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu: “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

• Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau “Neither” không được dùng ở dạng phủ định nữa (không được dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã mang nghĩa phủ định (Not + either)

Ví dụ:

  • Linsay didn’t tell the truth and neither didn’t her parents (Câu này sai vì Neither không thể đi cùng với trợ động từ dạng phủ định)
  • Lindsay didn’t tell the truth and neither did her parents (Đúng)

Khi chúng ta gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta vẫn có thể viết:

William doesn’t work there, and John doesn’t work there. 

Nhưng trong thực tế, chúng ta nên sử dụng “Neither” hoặc “Either” cho câu trên như sau:

Josh doesn’t like to work there, and Kelly doesn’t either. 
Josh doesn’t like to work there, and neither does Kelly.

Chúng ta hãy cùng tham khảo một số ví dụ sử dụng “Neither” và “Either” thay thế được cho nhau:

Richard doesn’t want to wake Donald up, and Liam doesn’t either.
Richard doesn’t want to wake Donald up, and neither does Liam.

He’s not very good at painting walls, and she isn’t either.
He’s not very good at painting walls, and neither is she.

She can’t wait until the baby is born, and he can’t either.
She can’t wait unitl the baby is born, and neither can he.

“EITHER…OR”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Ví dụ:

Either Mike or Lisa has to take the responsibility
(Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ phải nhận trách nhiệm)

Either you leave me alone or I will call the police.
(Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát)

We should bring either coffee or tea.
(Chúng ta có thể mang theo cà phê hoặc trà)

You can either help us or go to your room.
(Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Ngoài ra, chúng ta còn bắt gặp “Either” trong cụm “Not…either…or”, để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ:
I don’t think either Mike or Lisa will be there.
(Tôi không nghĩ hoặc Mike hay Lisa sẽ ở đó)

He doesn’t speak either English or French.
(Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp)

“NEITHER … NOR”

Cụm “Neither…nor” tương đồng với “Not…either…or”

Ví dụ:

Neither Mike nor Lisa will be there.
(Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó)

He speaks neither English nor French.
(Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp)

We brought neither coffee nor tea.
(Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà)

I will neither help you nor go to my room.
(Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)

Ngoài ra, “Neither” cũng được sử dụng giống như “Not…either”

Ví dụ:

A: I don’t speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp)
B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời “Neither do I” bằng cụm “Me neither”

C: He isn’t ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi)
D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)