Câu hỏi:

Sự khác nhau giữa wear makeupput on makeup là gì?

Trả lời:

Thông thường khi nhắc đến khái niệm “trang điểm”, chúng ta nghĩ ngay đến từ “makeup”.

Tuy nhiên, để diễn tả hành động trang điểm (tô son, phấn lên mặt), bạn không thể nói “I want to make up” được, bạn cần một động từ đi trước danh từ “makeup”, và 2 động từ thường thấy nhất là “wear” và “put on”. Và 2 cụm từ này sẽ có một số điểm khác nhau.

Wear makeup

Động từ wear khi đi với makeup diễn tả trạng thái ai đó đang có lớp trang điểm trên mặt mình, nó diễn tả trạng thái chứ không phải hành động bôi son phấn lên mặt. Ví dụ:

  • I never wear makeup when I go out (Tôi không trang điểm khi đi chơi, khi đi chơi mặt tôi không có son phấn hay lớp trang điểm)

Wear makeup put on makeup

Put on makeup

Động từ put on diễn tả hành động trang điểm (bôi phấn, tô son, kẻ mắt, …). Một nghệ sỹ trang điểm có thể sẽ “put on makeup” lên mặt người khác và không “wear makeup”. Ví dụ:

  • Hey, wait for me a second, I’m putting on some makeup (Đợi tý nha, tớ đang trang điểm)

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng từ “do” với makeup, tuy nhiên, nên cần có tính từ sở hữu đi trước makeup. Ví dụ:

  • What are you doing? I’m doing my makeup right now. 
  • How do you do your makeup?

From english-learning.net with LOVE!