Tổng hợp những câu hỏi ngữ pháp thường gặp trong Tiếng Anh

Đối với người học Tiếng Anh, ngữ pháp luôn là rào cản lớn trong quá trình chinh phục ngôn ngữ phổ biến nhất hành tinh này. Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp những câu hỏi ngữ pháp phổ biến nhất mà người học Tiếng Anh thường băn khoăn. Tất cả câu hỏi sẽ được liệt kê và giải đáp bên dưới và sẽ thường xuyên được cập nhật bổ sung. Nếu không tìm thấy câu hỏi mà mình cần tìm bên dưới, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp qua phần comment.

1. Cách dùng “a” và “an”

Một cách ngắn gọn, cách dùng hai mạo từ này phụ thuộc vào từ đi ngay phía sau chúng. “A” là mạo từ được dùng phía trước từ bắt đầu bằng phụ âm và “an” dùng phía trước từ bắt đầu bằng nguyên âm. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây bạn cần hiểu rõ chính là khái niệm “nguyên âm” và “phụ âm”. Quy tắc trên chỉ tuyệt đối đúng đối với “nguyên âm” và “phụ âm” xét ở khía cạnh phiên âm (chứ không phải bảng chữ cái).
Nguyên âm trong phiên âm chính là các âm như /a:/, /i:/ , /e/ … và phụ âm là /b/, /m/, /h/ , /w/ … Chúng ta chỉ nên dựa vào phiên âm để xác định thay vì dựa vào bảng chữ cái để tránh những lối không đáng có.
Ví dụ: từ “hour” có cách viết bắt đầu bằng phụ âm “h”. Tuy nhiên trong phiên âm của từ /ˈaʊə(r)/ nó lại bắt đầu bằng nguyên âm /a/. Chính ví thế mạo từ đi với “hour” chính là “an” thay vì “a” như chúng ta dự đoán. Một số ví dụ khác như:
A university, an LCD screen, a union, an honest answer, …
Các bạn có thể tham khảo bảng nguyên âm và phụ âm trong phiên âm tại đây.

2. Marry/marry to/marry with

Khi muốn nói ai đó kết hôn với ai, động từ “marry” thường được sử dụng. Tuy nhiên cách dùng của động từ này không giống như nhiều người Việt thường nghĩ.
Thông thường, động từ “marry” đi với tân ngữ trực tiếp, ví dụ:
+ I want to marry her
+ Will you marry me
+ He wants to marry Jane

Bạn không nên nói “marry to somebody” hoặc “marry with somebody” vì không một người bản ngữ nào dùng như vậy cả. Thay vào đó, cấu trúc bạn cần dùng là: 
Be married to somebody (tuyệt đối không dùng with)
Get married to somebody (tuyệt đối không dùng with)

Ví dụ: 
+ Are you married to a doctor?
+ I’m going to get married to Anne.
+ Michael is the man I want to get married to.

Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ không được dùng “with” khi nói ai đó kết hôn với ai. Tuy nhiên, sẽ có 1 số câu kiểu như sau:
Jane is married with 2 children
They are married with 2 lovely daughters
Trong trường hợp này, “married with” mang nghĩa “đã kết hôn và có”. “Jane is married with 2 children” có nghĩa “ Jane đã kết hôn và có 2 con”.

3. A.M nghĩa là gì? P.M nghĩa là gì?
Khi nói về thời gian, đây là 2 thuật ngữ thường được sử dụng. Ví dụ:
+ I will have a meeting at 2 p.m
+ I woke up at 3 a.m this morning.
A.M và P.M là 2 từ có nguồn gốc Latin:

AM = Ante meridiem: Before noon ( trước buổi trưa)
PM = Post meridiem: After noon (sau buổi trưa)

Vậy theo bạn nửa đêm là 12 A.M hay là 12 P.M? 
Đáp án là … 12 A.M.
Một quy tắc đơn giản để ghi nhớ đó là , A.M và P.M thay đổi vị trí cho nhau sau 11:59. Nếu bây giờ là 11 giờ 59 sáng (11:59 A.M) thì 12h trưa sẽ là 12 P.M và ngược lại.

4. Fewer và Less khác nhau thế nào?

Rất đơn giản, nếu thứ bạn đang nói đến có thể đếm được (countable nouns), hãy dùng fewer, nếu không đếm được (uncountable nouns) bạn nên dùng less. Ví dụ:

+ Fewer than 20 people will come to the event.
+ I think we have less time to finish this work

5. “Mưa to” trong Tiếng Anh là “big rain” hay “heavy rain”?

Không giống như cách suy nghĩ của người Việt, khi diễn tả một cơn mưa lớn, người bản ngữ dùng Tiếng Anh sẽ sử dụng “heavy” thay vì “big”.
+ The rain was heavy last night.
+ There is a heavy rain in California right now.
It’s raining heavily outside.
Hãy sử dụng “heavy” thay cho “big” khi diễn tả mưa to, thế còn mưa nhỏ thì sao? “Light” là tính từ bạn cần.

6. “E.g.” và “i.e.” có nghĩa là gì và dùng như thế nào?

Cả “e.g.” và “i.e.” đều là từ viết tắt trong Tiếng Latin
E.g. = exempli gratia
I.e. = id est

“E.g.” có nghĩa “for example” và thường được sử dụng khi người nói/viết muốn đưa ra một hay nhiều ví dụ.
+ Our school accept students from different countries in Asia, e.g. Japan and China. (Trường của chúng tôi chấp nhận nhiều sinh viên từ nhiều nước ở Châu Á, ví dụ như Nhật Bản và Trung Quốc.
+ You should not eat too much fast food, e.g. potato chips and hamburgers (Cậu không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, ví dụ như khoai tây chiên và hamburger)

“I.e.” có nghĩa “in other words” và được sử dụng để giải thích, minh họa cho ý trước đó, “hay nói cách khác”.
+ This accident happened in June, i.e., 3 months ago. (Tai nạn này diễn ra vào tháng 6, hay nói chính xác là 3 tháng trước.
+ My sister has problems with Arachnophobia , i.e., the fear of spiders. (Chị tôi gặp vấn đề với chứng sợ nhện, là một dạng tâm lý sợ loài nhện)

6. Cách dùng “too”, “neither” khi diễn đạt sự đồng tình?
Trong Tiếng Anh, để diễn tả sự đồng ý, đồng tình với ai đó, chúng ta có nhiều cách nói khác nhau phụ thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể.

Me, too: là cấu trúc được dùng với ý “tôi cũng vậy, tôi cũng thế”. Ví dụ:
I love soccer very much. ( Tôi rất yêu bóng đá)
Me, too. ( Tôi cũng vậy)
Bạn chỉ dùng “me too” khi thể hiện sự đồng tình với 1 câu nói ở dạng khẳng định, còn nếu câu nói mà bạn đồng tình được dùng ở dạng phủ định thì “me neither” mới là câu trả lời chính xác. Ví dụ:
I don’t like her. (Tôi không thích cô ta)
Me, neither. ( Tôi cũng vậy/ Tôi cũng không thích cô ta)
Một số ví dụ thêm:

A: Hi Mary, how are you?
B: I’m well. Do you want to play soccer this afternoon?
A: Soccer? Yeah, I love it very much
B: Me, too. But I don’t like baseball.
A: Me, neither. I think baseball is boring

7. Cách dùng dấu phẩy (comma) và dấu chấm (period) khi viết số Tiếng Anh?

Thông thường, các con số khi được viết ra (đặc biệt là văn bản quan trọng) đều phải được phân chia ra hàng nghìn, hàng triệu, tỷ, …
Như một lẽ tự nhiên, khi người Việt Nam viết con số ở dạng thập phân, dấu phẩy sẽ được sử dụng. Ví dụ như 2,5 hoặc 109,445. Còn các con số tự nhiên lớn thì hàng nghìn, triệu sẽ được phân chia bởi dấu chấm, ví dụ 1.000.000 đồng
Tuy nhiên, trong Tiếng Anh, cách viết số lại hoàn toàn ngược lại.
Số thập phân sẽ được phân chia bởi dấu chấm và số tự nhiên lớn được phân chia bởi dấu phẩy. Ví dụ:
2.5 kilograms ( 2 cân rưỡi)
98.55 % ( 98 phẩy 55 phần trăm)
1,000,000 (1 triệu)
1,245 people (1 nghìn 2 trăm 45 người)