25/07/2021
1,721 Lượt xem

 Câu ước với WISH

Câu ước sử dụng wish dùng để ao ước một điều khó hoặc không thể xảy xa, đôi khi sử dụng wish còn thể hiện ý tiếc nuối khi sự việc không như ao ước. Bài viết cung cấp các kiến thức cần thiết về câu ước sử dụng wish trong tiếng Anh.

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm:

Câu ước là câu diễn tả mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.

Ví dụ:

I wish I would be a teacher in the future.

She wishes she could be a nurse.

II. Các loại câu ước:

 • Câu ước loại 1:
  • Ước một điều sẽ xảy ra trong tương lai
  • Cấu trúc: S + wish + S + would/could + V(nguyên thể)

Ví dụ:

I wish I could ride a horse.

Children always wish they could be superman.

Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

 • Câu ước loại 2:
  • Câu ước về một điều trái với hiện tại.
  • Cấu trúc: S + wish + S + V-QKĐ

Ví dụ:

I wish she were here now.

My sister wishes she were rich now.

Lưu ý: 

Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ

Động từ tobe sẽ chia là "were cho tất cả các ngôi.

 • Câu ước loại 3: 
  • Ước một điều ngược với quá khứ
  • Cấu trúc: S + wish + S + had + VpII

Ví dụ:

I wish I had been more hard-working.

Mary wishes she had gone to school yesterday

Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.