Download trọn bộ sách ETS 2020

MỚI: ĐÁP ÁN READING, LISTENING ETS 2021,TẠI ĐÂY

Đáp án phần đọc

Đáp án Test 1 Reading ETS 2020

Đáp án Test 2 Reading ETS 2020

Đáp án Test 3 Reading ETS 2020

Đáp án Test 4 Reading ETS 2020

Đáp án Test 5 Reading ETS 2020

Đáp án Test 6 Reading ETS 2020

Đáp án Test 7 Reading ETS 2020

Đáp án Test 8 Reading ETS 2020

Đáp án Test 9 Reading ETS 2020

Đáp án Test 10 Reading ETS 2020

Đáp án phần nghe

Đáp án Test 1 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 1 ETS 2020

Đáp án Test 2 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 2 ETS 2020

Đáp án Test 3 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 3 ETS 2020

Đáp án Test 4 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 4 ETS 2020

Đáp án Test 5 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 5 ETS 2020

Đáp án Test 6 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 6 ETS 2020

Đáp án Test 7 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 7 ETS 2020

Đáp án Test 8 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 8 ETS 2020

Đáp án Test 9 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 9 ETS 2020

Đáp án Test 10 listening ETS 2020

Đáp án phần nghe test 10 ETS 2020

Xem thêm đáp án ETS 2022 Full Test mới nhất tại đây

Tham khảo đáp án chi tiết ETS các năm khác tại đây: